Skip to main content
For at blive optaget på master i projekt- og innovationsledelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen anbefales danskkundskaber på Dansk A niveau svarende til dansk studentereksamens niveau. Er du i tvivl om dine danskkundskaber er tilstrækkelige, så kontakt gerne studiet for vejledning, inden du søger optagelse. 

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

Ansøgningsperiode:

  • Efterårssemester:  Medio marts til og med 1. juni
  • Forårssemester: Medio september  til og med 1. december

 

Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om eventuelle ledige pladser.

For at søge enkeltfag/masterkursus  skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

 

Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

  • CV + Eksamensbevis
  • Titlen på den masteruddannelse, som enkeltfaget/kurset hører under
  • Modulets navn og fagkode på faget du ønsker at deltage på. Du finder det i kursets fagbeskrivelse.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold.