Skip to main content

Lær at designe, gennemføre og evaluere bæredygtige arbejdsmiljøforbedringer

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse henvender sig til medarbejdere og ledere i både offentlige og private virksomheder, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i bred forstand.

Uddannelsen giver den arbejdsmiljøprofessionelle kompetence til – på et videnskabeligt, tværfagligt og professionelt niveau – systematisk at designe, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser som virker i praksis. Det gælder både i en strategisk sammenhæng med kobling til FN’s verdensmål og i gennemførelse af de konkrete forandringsprocesser.

Derfor skal du læse...

Som Master i Arbejdsmiljøledelse bliver du i stand til at:

  • Integrere arbejdsmiljøindsatser i kerneopgave, strategi, økonomi og forretningsprocesser
  • Facilitere forandringsprocesser og implementere arbejdsmiljøforbedringer
  • Bidrage til virksomhedens teknologiske og organisatoriske udvikling med et bæredygtigt arbejdsmiljøperspektiv
  • Forstå samspillet mellem teknologi, arbejdsmiljø og sundhedsfremme

 

 

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse vil, som den praksisnære uddannelse den er, i høj grad være baseret på et samspil mellem det faglige indhold og undervisningen på uddannelsen i relation til den studerendes arbejdsmiljøprofessionelle hverdag. 

Du får et helhedsorienteret perspektiv på fysisk og mental sundhed i samspil med arbejde og teknologi med integration i organisationens/virksomhedens kerneopgaver, produktivitet og forretningsgange. 


Hvorfor tage en master i arbejdsmiljø?

Kombinationen af fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Praktisk information

  • Vejledning til din ansøgning

    Sådan søger du om optagelse

    Når du søger ind, skal du oprette en ansøgning i det digitale ansøgningssystem DANS. Se hvordan du opretter din ansøgning til en af SDU’s efteruddannelser.