Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af en kombination af undervisningsblokke af to-tre dages varighed og semesterprojekter. Undervisningen kombinerer forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner baseret på de studerendes praktiske erfaringer. I tilknytning til undervisningsblokkene vil de studerende i netværksgrupper udveksle erfaringer om deres daglige arbejde og modtage feedback fra underviserne.  

Masteruddannelsen i arbejdsmiljøledelse er bygget op omkring tre horisontale hovedelementer, der hver tager et semester: 

 1. semester: Design af arbejdsmiljøindsatser 
 2. semester: Gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser 
 3. semester: Evaluering af arbejdsmiljøindsatser 
 4. semester: Masterprojekt 

Uddannelsens første semester indeholder desuden en generel introduktion til arbejdsmiljøledelse. 

Læs mere om de enkelte semestertemaer

Hvert semester opsummeres i et praksisnært semesterprojekt, der tager udgangspunkt i cases fra egen kontekst, inden for ovennævnte tre områder med inddragelse af fagligheder for fire søjler, der går på tværs af semestrene:

Søjle - Krop, sundhed og arbejde

 • Arbejdsmiljø og teknologi
 • Individ, arbejdsplads og sundhed
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

Søjle - Virksomhed og organisation

 • Organisation og ledelse
 • Virksomhedsstrategi og arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser

Søjle - Samfund og virksomhed

 • Arbejdsmiljøregulering, standarder og certificeringer
 • EU og FN’s bæredygtighed
 • Fremtidens arbejdsmarked, teknologi og samfund

Søjle - Forskningsbaserede metoder

 • Evalueringer
 • Forskningsbaseret viden og data
 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatser

 

Det fjerde og sidste semester afsluttes med et masterprojekt, der ligeledes udarbejdes i  egen kontekst.

Færdigheder og kompetencer...

Du får forskningsbaseret teoretisk og metodisk viden om:

 • Sammenhæng mellem arbejde og sundhed

 • Forståelse for sammenhængen mellem en organisations/virksomheds kerneopgaver og arbejdsmiljøarbejdet

 • Hvordan ny teknologi og nye arbejdsformer påvirker en organisations/virksomheds arbejdsmiljø

 • Hvordan en organisations/virksomheds arbejdsmiljø påvirkes af omverdenen, herunder myndigheder, politiske agendaer og international udvikling

Du vil med uddannelsen kunne:

 • Integrere tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøindsatser i organisationens/virksomhedens kerneopgaver, strategi, økonomi og forretningsprocessor

 • Skabe arbejdsmiljøindsatser gennem evne til at lytte, inddrage, formidle og indgå i dialog med interessenter på alle niveauer i organisationen/virksomheden – herunder integrere arbejdsmiljøet i organisationens/virksomhedens ledelse og kultur

 • Deltage i og bidrage til virksomhedens teknologiske og organisatoriske udvikling med et bæredygtigt arbejdsmiljøperspektiv ud fra en forståelse af samspillet mellem teknologi, arbejdsmiljø og sundhedsfremme

 • Facilitere virksomhedens indsatser og læring i forhold til konflikthåndtering, teamudvikling og fraværshåndtering


1Oversigt over uddannelsens opbygning

Du kan læse mere om de forskellige fag på uddannelsen i oversigten herunder.

Praktisk information

 • Vejledning til din ansøgning

  Sådan søger du om optagelse

  Når du søger ind, skal du oprette en ansøgning i det digitale ansøgningssystem DANS. Se hvordan du opretter din ansøgning til en af SDU’s efteruddannelser.