Skip to main content

På SDU kan du følge udvalgte HD-uddannelser som fjernundervisning. Fjernundervisning er særligt målrettet dig, der bor i udlandet, langt væk fra et uddannelsessted eller har vanskeligt ved at passe undervisningen i en travl hverdag 

 

Fordele ved fjernundervisning

Som fjernstuderende får du adgang til faglige film og du bliver ledt effektivt igennem læreprocessen og frem til eksamen. Krav og mål er helt de samme. Den primære forskel er, at du møder din underviser virtuelt. 

Som fjernstuderende kan du få mulighed for  deltage i fremmødeundervisningen. 

 

Pris for fjernundervisning

Prisen er den samme som på fremmødestudiet. 

 

Eksamen

Hvis du bor i udlandet, kan du søge om at tage eksamen lokalt. Undtaget er dog eksamen på de afsluttende projektopgaver, hvor der er krav om fremmøde i Danmark. 

 

Sidst opdateret: 08.04.2022