Skip to main content

Hvorfor tage en HD 2 i Organisation og ledelse?

HD 2 i Organisation og ledelse er mere end en lederuddannelse.

Af Maria Slej-Hasselstrøm, , 13-10-2022

HD i Organisation og ledelse (HDO) har fokus på de strukturer, processer og kulturelle lag, der er internt og i de nærmeste omgivelser i erhvervsdrivende organisationer. 
Studiet fordyber sig i ledelses- og organisationsteoretiske fagemner og er en overbygning på den brede basisviden, der er i de erhvervsøkonomiske fag på HD-uddannelsens første del. 
 

HD i Organisation og ledelse kvalificerer dig til: 

  • At tage beslutninger på mange niveauer
  • At tage beslutninger der vedrører organisationers processer og design
  • At tage beslutninger som påvirker de menneskelige ressourcers deltagelse, anvendelse, motivation og kompetencer

En uddannelse, der sigter bredt

HD i Organisation og Ledelse er mere end en lederuddannelse. Har du job som mellemleder, gerne vil have en lederstilling på højere niveau eller at tage den udfordring op, det er at være leder, er denne HD-linje et oplagt valg. 

Men det er også en uddannelse, der kvalificerer til jobs i de stabsfunktioner, der har direkte indflydelse på de strukturer og processer, der styrer organisationen og dens ansatte. Det er ansættelse i fx en HR -funktion, kvalitetsenhed eller på et CSR kontor. 

Det kan også være en uddannelse til dig, der sidder i nøglefunktioner, hvor du uden leder-titlen bidrager direkte til arbejdets organisering med som fx team-koordinator, projektleder eller planlægger.   

På studiet præsenteres du både for klassiske teorier og værktøjer, der har vist deres værdi over tid, men også for de teorier og koncepter, som er oppe i tiden. 

Klassisk teori og nye tendenser
På studiet præsenteres du både for klassiske teorier og værktøjer, der har vist deres værdi over tid, men også for de teorier og koncepter, som er oppe i tiden. Fælles er, at du altid vil opleve, at teorierne er relevante og anvendelsesorienterede. 
Derudover er der fag, som er fokuseret på at tilvejebringe og vurdere et beslutningsgrundlag. Ligesom der er valgfag, der for flere fags vedkommende direkte er orienteret mod de opgaver og jobfunktioner, man typisk varetager. 
Du kan designe din HDO-uddannelse med valgfag fra de øvrige HD 2 linjer på SDU, hvilket kan give din uddannelse en mere snæver men målrettet profil. 
Er du som eksempel koordinator eller mellemleder i en produktionsvirksomhed, kan fag fra supply change management være et oplagt valg.
 
Aftenhold, fjernstudie og weekendforløb
Der er flere måder at gennemføre uddannelsen og du kan vælge den løsning, der passer dig bedst: 
Aftenundervisning
Fjernstudie, hvor du tager din uddannelse online på SDU’s fjernstudieprogram. Her tilbyder vi desuden to eller flere dage, hvor du kan møde frem til fysisk undervisning. 
Weekendundervisning, hvor du undervises fredage og lørdage.
 
Redaktionen afsluttet: 13.10.2022