Skip to main content
masteruddannelse

Hvorfor tage en master i offentlig ledelse?

Få redskaber til at analysere de ledelsesmæssige udfordringer, du står overfor, samt værktøjerne til at løse dem

Af Maria Slej-Hasselstrøm, , 10-02-2020

Master i offentlig ledelse (FMOL) giver dig et vidensbaseret fundament for at lede i din organisation. Du lærer bl.a. at analysere de omgivelser, du er leder i, du bliver klogere på dine personlige styrker og svagheder som leder, og på hvordan du kan gøre en forskel som leder.

Kort sagt giver uddannelsen dig redskaber til at analysere de ledelsesmæssige udfordringer, du står overfor, samt ledelsesværktøjer til at løse dem. 

Master i offentlig ledelse giver dig:

  • Den mest relevante og aktuelle viden inden for offentlig organisation, styring og ledelse
  • Praktiske redskaber og træning i at anvende teoretisk viden i egen ledelsespraksis
  • Mulighed for at skærpe netop din ledelsesfaglige profil og dit personlige lederskab
  • Fleksibilitet i uddannelsesforløbet – en uddannelse der passer til dine behov og muligheder
  • Netværk med andre offentlige ledere på tværs af forskellige sektorer

Aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser

I dag stilles der store krav til offentlige ledere. De skal både forholde sig til den politiske ledelse, til omgivelsernes krav og til medarbejdernes trivsel. Samtidig skal de kunne håndtere konstante forandringer.

For at kunne navigere i alle disse krav er der behov for et fundament af solid viden. På Master i offentlig ledelse får du teoretiske forståelsesrammer og empirisk viden, der gør det muligt at udøve god ledelse – også når det er svært.

Undervisningen gennemføres af anerkendte forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus BSS. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og er fokuseret mod at omsætte den teoretiske viden til din konkrete ledelsespraksis. Et omdrejningspunkt i FMOL er, at forskning og praksis går hånd i hånd og gensidigt styrker hinanden.

Den mest relevante og aktuelle viden inden for offentlig organisation, styring og ledelse

Mads Bøge Kristiansen , Studieleder på master i offentlig ledelse

Fleksibilitet, der matcher dine behov

Masteruddannelsen er fleksibel både i indhold og tempo. Det betyder, at du selv sammensætter indholdet af din uddannelse ud fra de fag, der matcher netop dine og din organisations behov.

Du bestemmer også selv tempoet i uddannelsesforløbet. Du kan således skrue op og ned for tempoet af uddannelsen afhængigt af, hvad der passer til dit arbejdsliv og dit øvrige liv. 

Med uddannelsen får du mulighed for at skærpe netop din ledelsesfaglige profil og dit personlige lederskab

Mads Bøge Kristiansen, studieleder på master i offentlig ledelse

Redaktionen afsluttet: 10.02.2020