Skip to main content

Adgangskrav

Det er en betingelse for optagelse på uddannelsen, at du har gennemført en relevant adgangsgivende eksamen på niveau med

  • en erhvervsakademiuddannelse eller
  • en relevant videregående mellemlang eller lang uddannelse eller
  • en anden videregående voksenuddannelse som et reguleret forløb
  • udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven

Vi kan dispenseres fra uddannelseskravet, dette enten gennem en individuel kompetencevurdering efter § 15 i lov om videregående erhversrettet uddannelse eller en konkret vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger.

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Dette adgangskrav kan der ikke dispenseres for.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse frem til den 31. juli 2022

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Sidst opdateret: 11.09.2020