Skip to main content

Adgangskrav

Det er en betingelse for optagelse på uddannelsen, at du har gennemført en relevant adgangsgivende eksamen på niveau med

  • en erhvervsakademiuddannelse (fx Elinstallatør, Energiteknolog, Driftsteknolog offshore) eller
  • en videregående mellemlang eller lang uddannelse (fx Maskinmester, Diplomingeniør i Elektronik, Diplomingeniør i Robotteknologi, Bachelor i Fysik og lignende) eller
  • en anden videregående voksenuddannelse som et reguleret forløb
  • udenlandske ansøgere skal have bestået Studieprøven

Vi kan dispensere fra uddannelseskravet, dette enten gennem en individuel kompetencevurdering efter § 15 i lov om videregående erhversrettet uddannelse eller en konkret vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger.

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Dette adgangskrav kan der ikke dispenseres for.


Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du søge om at få foretaget en realkompetencevurdering, hvor dine samlede kompetencer opnået gennem uddannelse og erhvervserfaring vurderes, inden du søger om optagelse på uddannelsen.

Læs mere her

Sidst opdateret: 31.10.2023