Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskravet er en relevant bachelor- eller professionsbachelorgrad. Bacheloruddannelsens specialiseringer og den studerendes faglige kompetencer er afgørende. Således vil optaget afhænge af en reel vurdering og eventuelt forudsætte et supplerende modul. 

Direkte adgang forudsætter en faglig viden på bachelorniveau inden for et eller flere af de følgende områder: Psykologi, pædagogik, udviklingsteori, erkendelsesteori, læringsteori, innovation, kommunikationsteori eller sprogudvikling på mindst 30 ECTS. 

Desuden optages ansøgere fra en række professionsbacheloruddannelser. Det gælder fx sygeplejersker, bibliotekarer, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere samt lærer- og pædagogbachelorer.

Følgende bacheloruddannelser fra Syddansk Universitet og fra andre universiteter giver adgang til kandidatuddannelsen i pædagogik:

 • Bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk
 • Bachelor i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
 • Bachelor i bibliotekskundskab og videnskommunikation, Syddansk Universitet 
 • Bachelor i logopædi - talepædagogik, Syddansk Universitet
 • Bachelor i audiologi, Syddansk Universitet
 • Bachelor i sprog og kommunikation, Syddansk Universitet
 • Bachelor i sproglig og kulturel formidling, Syddansk Universitet 
 • Bachelor i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Syddansk Universitet
 • Bachelor i filosofi, Syddansk Universitet
 • Bachelor i psykologi, Syddansk Universitet
 • Bachelor i pædagogik, Københavns Universitet
 • Bachelor i psykologi, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, Ålborg Universitet
 • Bachelor i pædagogik og uddannelsesstudier, Roskilde Universitet
 • Bachelor i uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
 • Bachelor i idehistorie, Aarhus Universitet
 • Bachelor i informationsvidenskab, Aarhus Universitet og Ålborg Universitet

Andre adgangsgrundlag til optagelse på kandidatuddannelsen

Universitetet kan optage ansøgere med en anden uddannelse end de ovenfor nævnte, såfremt det vurderes, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren kan gennemføre uddannelsen.

Sprogkrav

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.