Mere om studiet

Indhold og opbygning

Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år.

Bacheloruddannelsen er opdelt i 3 dele med vægt på de klassiske juridiske discipliner.

 

Del 1

Studiets 1. del (2 år) består af:

Familie- og arveret

10 ECTS

1. sem

Juridisk metode

5 ECTS

1. sem.

Forfatningsret

20 ECTS

2. og 3. sem

EU-ret

10 ECTS

3. sem.

Forvaltningsret

20 ECTS

4. sem.

Del 2

Studiets 2. del (1,5 år) består af:

Formueret

15 ECTS

5. sem.

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

15 ECTS

6. sem.

Obligationsret

10 ECTS

6. sem.

Kriminalret

20 ECTS

7. sem.

Del 3

Studiets 3. del (1,5 år) består af :

Folkeret

5 ECTS

8. sem.

Retshistorie,retsfilosofi og retssociologi

15 ECTS

8. sem.

Selskabsret

5 ECTS

9. sem.

International Private Law and International Trade Law

5 ECTS

9. sem.

To valgfag

2 x 5 ECTS

9. sem

Bachelorprojekt

15 ECTS

10. sem.