Skip to main content

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i International virksomhedskommunikation skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på uddannelsen med specialisering i engelsk, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • International virksomhedskommunikation med engelsk
 • Anden erhvervssproglig bachelor med den engelsk
 • Bacheloruddannelsen i engelsk
 • Negot med hovedsprog i engelsk
 • Professionsbachelor i engelsk og IT-baseret markedskommunikation
 • En tilsvarende bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS i engelsk

 

Du kan søge ind på uddannelsen med specialisering i dansk, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • International virksomhedskommunikation uanset specialisering
 • Dansk
 • Historie
 • Medievidenskab
 • Litteraturvidenskab
 • Journalistik

 

Du kan også søge om optagelse med specialisering i dansk, hvis du har en tilsvarende humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS inden for emner som journalistiske og medievidenskabelige discipliner, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, litteratur og kultur, metode og undersøgelsesdesign, analysestrategi, interkulturel kommunikation, oversættelse, tekstproduktion eller tilsvarende.

Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.

Læs mere om supplering til kandidat.

Sprogkrav
Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.