Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne er:

 (Uddrag af Bekendtgørelse om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne BEK nr 287 af 14/05/1998)

 § 4

Adgang til uddannelsen har ansøgere, der har gennemført en læreruddannelse, hvori indgår en linjefagsuddannelse i sprog, eller en humanistisk bacheloruddannelse, hvori indgår sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Stk. 2. Institutionen kan efter en konkret vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere med andre kvalifikationer, som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering.

Mulighed for merit fra anden uddannelse
Studienævnet laver en konkret og faglig vurdering af dine tidligere opnåede, dokumenterede kompetencer – og sammenligner med de faglige kompetencer, som du kan forvente at opnå på uddannelsen til Underviser i dansk som andetsprog for voksne. Når du søger studienævnet om merit, er det derfor vigtigt at medsende dokumentation for den viden du har, fx.  i form  fagbeskrivelser med ECTS-angivelser. Det er først muligt at søge om merit efter optagelse på uddannelsen.

Vær opmærksom på, at en læreruddannelse (linjefagsuddannelse i sprog) eller en humanistisk bacheloruddannelse (med sprog som centralt fag) er adgangsgivende til uddannelsen, og du kan dermed ikke forvente at få merit for fag fra disse uddannelser.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.