Skip to main content
DA / EN

Uddannelsen giver dig viden om centrale sprogvidenskabelige, pædagogiske, og specifikke sprogpædagogiske områder, som gør dig i stand til at varetage jobbet som underviser i dansk som andetsprog for voksne.

Når du er færdig, har du opnået viden om opbygningen af det danske sprog og sproglige metoder for lingvistisk beskrivelse, kendskab til (andet)sprogtilegnelsesteorier samt forskellige metoder indenfor sprogtilegnelse som videnskab, kendskab til teorier og modeller. Disse områder danner basis for undervisningsmetoder og test samt viden om, hvorledes kulturelle udtryk analyseres, fortolkes og formidles. Du vil også have kendskab til forskellige teorier og metoder inden for kulturvidenskaberne.

Med denne uddannelse bliver du bl.a. i stand til at kunne foretage en faglig vurdering af borgeres mundtlige og skriftlige sprogbrug, udarbejde en undervisningsplan for individer eller grupper af individer med samme eller forskellig sproglig baggrund, gøre dig relevante pædagogiske og didaktiske overvejelser, udføre undervisningsplaner og rådgive andre i at støtte sprogtræningsforløb. Endelig vil du selvstændigt og med en professionel tilgang kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med personer inden for sundhed, pædagogik og socialrådgivning.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at undervisningen ligger eftermiddag og aften, og en stor del af undervisningen foregår via onlinedeltagelse. 


3 gode grunde...

  • Uddannelsen giver dig faglige og pædagogiske metoder og færdigheder til at planlægge, implementere, begrunde og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog på tværs af niveauer, herunder alfabetiseringsundervisning.
  • Du får viden om interkulturelle aspekter af det at være borger i et land, hvor man ikke taler sproget.
  • Du åbner op for et hav af spændende jobmuligheder, hvor du kan undervise unge og voksne (flygtninge, indvandrere mv.) på fx sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler og i virksomheder.g i virksomheder.