Skip to main content

Underviser i dansk som andetsprog for voksne

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Uddannelsen giver dig faglige og pædagogiske metoder og færdigheder til at planlægge, implementere, begrunde og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog på tværs af niveauer, herunder alfabetiseringsundervisning. Du får også viden om interkulturelle aspekter af det, at være borger i et land, hvor man ikke taler sproget.

Uddannelsen tager 2 år og svarer til 60 ECTS.

Pris: 40.000 kr.

Tid og sted: Undervisningen foregår i Odense.

Omfang: Du skal regne med at bruge 10-14 timer om ugen på studiet.

Læs mere om uddannelsens opbygning og de enkelte fag.

Underviser i dansk som andetsprog Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550

Sidst opdateret: 28.08.2019