Skip to main content

Adgangskrav

Sidefag i dansk, 45 ECTS, bachelorniveau:
En bestået bacheloruddannelse, samt en gymnasial uddannelse med bestået dansk A, engelsk B,  yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), samt  historie B eller idéhistorie eller samtidshistorie B.

Sidefag i dansk, 50 ECTS, kandidatniveau:
En afsluttet bacheloruddannelse samt et afsluttet sidefag i dansk, 45 ECTS, bachelorniveau, fra Syddansk Universitet eller et andet af landets universiteter.

Sidefaget består af 95 ECTS-point i alt, og kan tages over 4 år på deltid. Undervisningen foregår i dagtimerne med to undervisningsgange à 3 timer om ugen.

Har du tidligere læst på en anden uddannelse?
Hvis du allerede er cand. mag, kan du muligvis få merit for dele af uddannelsen. Kontakt os, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.