Skip to main content

Studerende vinder M-prisen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Hvad går jeres projekt ud på?
Vores projekt gik ud på at udvikle en ny målemetode til at bestemme en position af et mekanisk komponent, kaldet et cut-off shaft, i en brændstofventil til store 2-takts marinemotorer. Komponentens position bestemmer i store træk hvornår og hvor meget brændstof, der tilføres til forbrændingskammeret. Produktet af projektet var en fuldt funktionel og testet prototype. Efterfølgende er prototypen blevet videreudviklet, og anvendes nu på alle brændselsventiler, når MAN Diesel & Turbo foretager forsøgskørsler med motorer.

Hvordan fik I ideen?
Gennem ingeniørpraktik så vi, at MAN Diesel & Turbo havde et problem med den eksisterende målemetode, hvor holdbarheden og præcision på måleudstyret var af lavere kvalitet.

Hvorfor er det relevant?
Projektet er relevant, fordi man med præcist kendskab til brændstofventilens funktion kan forbedre motorernes ydeevne og holdbarheden på brændstofventilen – og det bør give store økonomiske besparelser.

Hvad kan I bruge M-prisen til?
Det er fedt at få anerkendt sit arbejde.

Hvad håber I på at opnå med projektet?
Vores ønske var blot at projektet blev anvendt, og eftersom at MAN Diesel & Turbo har valgt at implementere løsningen og benytter den til hver test, må dette siges at være opfyldt.

Om M-prisen: Maskiningeniørernes Initiativfond uddeler hvert år hæderspriser til bemærkelsesværdige eksamensprojekter fra Danmarks ingeniørskoler. Ud over den faglige anerkendelse, som M-prisen er udtryk for, ledsages prisen af et diplom og 10.000 kr. til hvert af projekterne.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 25.07.2023