Skip to main content

Hvad er uniTEST?

uniTEST er en del af optagelsesprøven i kvote 2 til alle SDU's uddannelser undtagen journalistik. I 2023 afholdes testen på SDU's campusser i weekenden 15.-16. april. 

For at søge optagelse i kvote 2 skal du sende din ansøgning senest d. 15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk

Tilmeld dig uniTEST inden 20. marts kl. 12.00

Når SDU har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk, sender vi dig et login til SDU's selvbetjening, optag.sdu.dk. Her følger du din ansøgning, og det er også her du skal tilmelde dig uniTEST. 

Umiddelbart efter tilmelding vil din præcise dato og mødetid fremgå på siden.

Bliv klar til at deltage

Når du har tilmeldt dig uniTEST, skal du gennemgå følgende trin og informationer:

Før testdagen

Selve testen afvikles i Acer TestApp. Du skal derfor hente begge programmer, før du er klar til at deltage i uniTEST.

Download Acer TestApp

Under testen monitoreres din besvarelse via programmet Exam Monitor. Du skal derfor hente programmet og afprøve det, før du er klar til at deltage i uniTEST. 

Installation og test

Du finder vejledning til installation og test i både pdf-format og som video:

For at gennemføre testen, skal du bruge en bærbar computer, som opfylder følgende mindstekrav: 

 • Windows 10 / Mac OS Big Sur eller nyere
 • Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari installeret
 • Minimum 8 GB RAM

Du kan ikke bruge tablet, Chromebook eller mobiltelefon, og tilkobling af eksterne skærme er ikke tilladt. 

Der vil være IT-support til stede før, under og efter testen, som du kan henvende dig til, hvis du oplever problemer i forbindelse med testen. 

På testdagen

Du skal huske at medbringe: 

 • Billed-id (pas, kørekort el.lign.)
 • Brugernavn og pinkode til testen (du finder begge dele under 'MIN INFO' på optag.sdu.dk)
 • Din computer, oplader og forlængerledning

Du må desuden have følgende hos dig under testen: 

 • Drikkelse
 • Lidt at spise
 • Blyant/kuglepen
 • Blankt papir til noter

Du må ikke have følgende hos dig under testen:

 • Høretelefoner, mobil, smartwatch, kamera eller andre elektroniske enheder end din computer
 • Eksterne skærme 
 • Ordbøger. Hverken i bogform eller online / offline version
 • Lommeregner 
 • Stor madpakke 
 • Penalhus 
 • Notesbog eller andre hjælpemidler 

På testdagen skal du møde op på SDU i god tid. Se din mødetid og adresse på optag.sdu.dk under ’MIN INFO’. 

Du møder ind og bliver registreret ved hovedindgangen. Hav gerne din telefon ved hånden, så du let kan tjekke ind og tilgå dine oplysninger på optag.sdu.dk.

Derefter går du ud til dit testlokale. Der vil være vejvisere og personale, som hjælper dig og viser vej. 

Dørene til testlokalet lukker 30 minutter før testen begynder. Eksamensvagten i testlokalet sætter testen i gang. Selve testen tager 2 ½ time.

Bemærk: Din tid er bindende og kan ikke byttes.Vi anbefaler, at du sætter hele dagen af til testen, transport mv. 


Fakta om uniTEST

 • Multiple choice test         
 • 95 spørgsmål på 2,5 time         
 • Afholdes 15.-16. april på SDU

Deltagelse fra udlandet

Internationale ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund og fast bopæl i udlandet kan deltage online. Læs mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til din optagelse, uniTEST-weekenden eller din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os i bachelor optagelse på SDU på mail optag@sdu.dk eller på +45 65 50 10 51.

Er du i tvivl om dit IT-udstyr opfylder testens tekniske krav, kan du kontakte servicedesk@sdu.dk eller ringe på + 45 65 50 29 90.

Regler og vilkår
 

Hvis du oplever problemer under testen 

Hvis du fx får tekniske problemer med din computer eller testen, eller du oplever andre ting som forstyrrer dig på en måde, som gør, at du forhindres eller forsinkes i at svare på spørgsmålene, skal du hurtigst muligt gøre din uniTEST-vagt opmærksom på dette. 

Hvis du efterfølgende mener, at du har oplevet forhold under testafviklingen, som giver anledning til bekymring - eller der er forhold, du ønsker at klage over og ikke har henvendt dig på dagen - skal du skrive til optag@sdu.dk 

Du skal kontakte os, senest 14 dage efter du har været til uniTEST, for at vi kan behandle din henvendelse. 

Tekniske krav

Det er dit ansvar at sikre, at din computer lever op til de tekniske krav. Du har ansvaret for at kontrollere, at din computers opsætning og internetforbindelse er kompatibel med fjernovervågning. 

Testsikkerhed i forbindelse med prøven  

SDU er som uddannelsesinstitution forpligtet til at sikre kvaliteten af årets optag, og at ansøger har opnået sit resultat i uniTEST på retmæssig vis. Derfor kontrollerer SDU at ansøger ikke har fået uretmæssig hjælp til at gennemføre uniTEST. 

Da uniTEST er en multiple choice test, hvor der kun findes ét korrekt svar uden mulighed for kommentarer eller uddybninger, er det afgørende, at ansøgerne ikke har mulighed for at kommunikere med hinanden under testen eller har fået hjælp fra andre undervejs. 

Behandlingen af oplysninger om ansøger sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Snyd

Snyder du, risikerer du aldrig at kunne tage en uddannelse ved SDU. 

I værste tilfælde kan du blive permanent bortvist fra universitet - også selvom du ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. 

Der er tale om snyd hvis du: 

 • Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer 
 • Fortier 
 • Vildleder om egen indsats eller resultater 
 • Indgår i ikke-tilladte samarbejder 
 • Modtager hjælp under testen eller hjælper andre, herunder også brug af chatbots
 • Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen 
 • Afgiver urigtige fremmødeoplysninger 
Kriminelle forhold 

SDU gør opmærksom på, at Australian Council for Educational Research (ACER) har ophavsretten til testen, og at det ifølge deres regler er forbudt at kopiere og dele indhold heraf. Derudover bemærkes, at brud på ophavsretten kan straffes efter reglerne i ophavsretsloven. 

Mistanke om dokumentfalsk og identitetsmisbrug vil blive politianmeldt og kan straffes efter reglerne i Straffeloven.