Skip to main content

Man godt kan lave bæredygtig produktion og tjene penge samtidig

  • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
  • Uddannelsen udbydes på engelsk

Cradle-to-Cradle betyder, at produkter skal bidrage positivt til verden. Men det er ikke nok, at produktet er biologisk nedbrydeligt eller kan genanvendes: Det skal også bidrage positivt til kredsløbet. Og virksomheden skal tjene penge. Hvordan gør man det?

En græsmark efter en Åh Abe koncert: 10.000 stykker ispapir, der flyder overalt. Hvis nu ispapiret ikke bare er biologisk nedbrydeligt men også har indstøbt 10 ærteblomstfrø, der gir’ pæne blomster, som samtidig er meget kvælstof-til-ilt omsættende: Det er et Cradle-to-Cradle produkt.

Eller en bro, der består af biologisk nedbrydelig beton, og hvor alle anvendte metaller kan 100 % genanvendes samtidig med, at broen har indbyggede bølgebrydere, der producerer energi, der leveres til elnettet: Det er også et Cradle-to-Cradle produkt.

Hverken ispapiret eller broen er fremtidsfantasier men eksisterer allerede.

Gratis jordvarme til brugerne
”Vores bachelorprojekt er en videreudvikling af det traditionelle jordvarmeanlæg. Man graver en meget lang plastikslange et godt stykke ned i jorden, hvor temperaturen er en del højere end i luften. Derefter pumper man vandet op, og da vandet allerede er lunkent, skal man altså ikke tilføre så meget energi for at nå den temperatur, der skal til for at opvarme et hus. Det er konceptet bag jordvarme. Men vi er gået et skridt længere”, fortæller Jane Kaad Lykke Gregersen og David Grube Hansen, der begge læser til civilingeniører i Innovation and Business på Syddansk Universitet ALSION i Sønderborg.

Er der en temperaturforskel mellem jord og luft, så er der også en trykforskel. Og ved hjælp af trykforskellen kan man skabe et flow, der kan udnyttes i en turbine, som dermed kan producere strøm.

”Vores idé på sigt går ganske enkelt ud på at forære anlæggene til brugerne. Du får varmen gratis, og den energi som turbinen producerer, sælger vi til elnettet. Overskuddet deles mellem os og brugeren, så alle - dvs. bruger, virksomhed og miljøet - får noget ud af det”, fortæller Jane.
Der er allerede virksomheder, der har udvist en forsigtig interesse for deres idé, men de erkender begge, at der er lang vej igen. Fx skal der en meget seriøs startkapital til for at kunne forære anlæggene væk til at starte med. Men de er begge enige om, at Cradle-to-Cradle ikke bare er en nødvendighed men også en profitabel vej frem for fremtidens virksomheder. 

Enkle principper
”Teorien bag Cradle-to-Cardle er ikke kompliceret. Produktet må ikke påvirke miljøet negativt, og det vil sige, at du aldrig må nedgradere dine materialer som fx at smelte kobber og stål sammen. Alt skal kunne ”skilles ad” igen og vende tilbage til kredsløbet. Og det skal man tænke på, allerede før ideen egentlig er på tegnebordet. Dernæst skal produktet bidrage positivt som fx blomsterfrøene i ispapiret, og endelig skal producenten kunne tjene penge på at lave produktet på den måde”, fortæller David.


Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400

Sidst opdateret: 19.07.2022