Skip to main content
DA / EN

Supplering til kandidatuddannelse

Hvis du har en relevant bacheloruddannelse, men mangler et eller flere specifikke fag for at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse, så kan du muligvis supplere din bacheloruddannelse.

Supplering er kun muligt for de kandidatuddannelser, som angiver dette specifikt i deres studieordning og på deres adgangskravsside. For alle andre kandidatuddannelser  ved SDU er det ikke muligt at supplere med ekstra fag ud over den adgangsgivende uddannelse for at opfylde uddannelsens adgangskrav.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for suppleringsfagene.

Hvor mange fag kan du supplere?

Det fremgår af den enkelte kandidatuddannelses studieordning og adgangskravsside, om og hvor meget du kan supplere. Find din ønskede uddannelse og læs nærmere her. Det er dog aldrig muligt at supplere med mere end 30 ECTS.

Hvornår kan du supplere?

Hvis du stadig er i gang med din bacheloruddannelse er det lettest at tage de manglende fag som valgfag. Hvis det ikke er muligt, kan du søge optagelse på relevante enkeltfag, fx via SDU’s tompladsordning. Suppleringsfag må maksimalt have et omfang af 30 ECTS. Det er vigtigt, at du afslutter fagene, inden du færdiggør din bacheloruddannelse.

Hvis du har færdiggjort din bacheloruddannelse skal du søge om optagelse på den ønskede kandidatuddannelse, inden du kan tage suppleringsfag. På nogle uddannelser er det nemlig muligt at blive optaget på betingelse af, at du følger et eller flere suppleringsfag umiddelbart inden studiestart eller sideløbende med kandidatuddannelsen. Vi kan ikke fortælle dig på forhånd, om du vil kunne optages på betingelse af supplering – du er nødt til at sende en ansøgning til kandidatuddannelsen for at få en vurdering. 

Kan du supplere mellem bachelor og kandidat?

Det er ikke muligt for dig at bestå suppleringsfag, i perioden fra du afslutter din bacheloruddannelse, til du bliver optaget på din kandidatuddannelse. Du kan heller ikke bruge fag, der er bestået før du startede på din bacheloruddannelse.

Hvordan bliver du tilmeldt suppleringsfag?

Hvis du vil følge suppleringsfag sideløbende med din bacheloruddannelse, kan du søge om at blive optaget på fagene via SDU’s tompladsordning.
Selvom du tilmelder dig relevante suppleringsfag, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Det skyldes, at der er et begrænset antal pladser på alle SDU’s uddannelser. Du kan altså risikere at betale for enkeltfag uden at komme ind på en kandidatuddannelse.
Hvis du ønsker at blive optaget på betingelse af, at du består et af vores sommerskolefag inden studiestart eller et semesterfag efter studiestart, så skal du blot søge ind på kandidatuddannelsen. Hvis du får tilbudt en studieplads med betingelse om supplering, så tilmelder vi dig det eller de relevante fag. Muligheden for supplering i forbindelse med optagelse afhænger af udbuddet af fag på SDU i forbindelse med det pågældende optag. Er et fag ikke i udbud på SDU i den relevante periode, kan du ikke tilbydes optagelse på betingelse af supplering.

Hvad koster suppleringsfag?

Du skal selv betale for suppleringsfagene. Fagene tilhører takstgruppe 1 – priserne fremgår af denne oversigt.

 

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 01.02.2024