Skip to main content
DA / EN

Beskæftigelseskrav til erhvervskandidatuddannelse

Når du søger ind på en erhvervskandidatuddannelse, skal du ud over de uddannelsesmæssige adgangskrav også opfylde kravet om relevant sideløbende beskæftigelse.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Nedenfor finder du vejledning og links til de dokumenter vedr. beskæftigelse, som du skal udfylde og uploade i din ansøgning. Bemærk, at SDU kan indhente dokumentation for, at dine oplysninger er korrekte.

VIGTIGT: SDU accepterer udelukkende nedenstående dokumenter i forbindelse med tro og love-erklæring og dokumentation af beskæftigelsesforhold.

Husk at gemme bilagene på din egen PC, inden du udfylder dem.

Som ansat i en offentlig eller privat virksomhed skal du dokumentere, at du er i relevant beskæftigelse minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit, samt at dine arbejdsopgaver er tilrettelagt således, at det er muligt for dig at gennemføre erhvervskandidatuddannelsen på 4 år. Dette skal du dokumentere vha. følgende bilag, som skal udfyldes og uploades i din ansøgning:

Tro og love-erklæringen skal indsendes i forbindelse med ansøgning om optagelse på en erhvervskandidatuddannelse. Manglende tro og love-erklæring vil medføre, at du ikke kan optages på erhvervskandidatuddannelsen.  

Bilag vedr. beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed skal være universitet i hænde hurtigst muligt – helst på ansøgningstidspunktet, men ellers senest 1. august for studiestart i september og 1. januar for studiestart i februar. Bilaget kan uploades gennem ansøgningsportalen eller sendes via SPOC (vælg Optagelse --> Kandidat).

Som selvstændig med egen virksomhed skal du dokumentere, at du har en faglig relevant, registreret virksomhed med omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, samt skrive under på, at du er beskæftiget i virksomheden minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit. Dette skal du dokumentere vha. følgende bilag, som skal udfyldes og uploades i din ansøgning:

Alle tre ovenstående bilag vedr. selvstændig etableret virksomhed skal uploades gennem ansøgningsportalen i forbindelse med ansøgningen. Manglende bilag vil medføre, at du ikke kan optages på erhvervskandidatuddannelsen.

Som iværksætter skal du dokumentere, at du har en fagligt relevant, selvstændig virksomhed. Der skal foreligge en klar forretningsplan, og din virksomhed skal enten have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller være tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø. Du skal desuden skrive under på, at du er beskæftiget i virksomheden minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit. Dette skal du dokumentere vha. følgende bilag, som skal udfyldes og uploades i din ansøgning:

Alle fire ovenstående bilag vedr. iværksættervirksomhed skal uploades gennem ansøgningsportalen i forbindelse med ansøgningen. Manglende bilag vil medføre, at du ikke kan optages på erhvervskandidatuddannelsen.

 

Sidst opdateret: 01.02.2024