Skip to main content
DA / EN

Optagelse med eksamen uden for EU/EØS

For at blive optaget skal du have en eksamen, der svarer til en dansk gymnasial uddannelse.

I følgende oversigt kan du for en række lande se, hvilke eksamener der er på niveau med en dansk gymnasial uddannelse - og hvilken dokumentation du skal vedhæfte for din eksamen:

Oversigt over udenlandske eksamener og krav (.pdf)

Hvis dit land ikke fremgår, kan du sende dit eksamensbevis til forhåndsvurdering, og alternativt vurderer vi din eksamen, efter du har søgt. 

Oftest kræver det et års videregående uddannelse efter den gymnasiale eksamen, hvis du vil optages på en 3-årig bacheloruddannelse. Optagelse på en 3,5-årig diplomingeniøruddannelse kan oftere lade sig gøre med en gymnasial uddannelse alene.  

Alle SDU's uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer.

Kravene referer til det danske gymnasiesystem, hvor A er højt niveau, B er middelniveau, og C er introducerende niveau. Vi vurderer dine fag-niveauer, når vi behandler din ansøgning eller i forbindelse med en evt. forhåndsvurdering (se nedenfor). 

Se uddannelsers krav her

Som ansøger med udenlandsk uddannelsesbaggrund skal du dokumentere dine sprogkundskaber, uanset om Dansk/Engelsk er listet som en del af uddannelsens krav om beståede fag:

  • Du skal dokumentere dine danskkundskaber, hvis du søger optagelse på en dansksproget uddannelse - også selvom du er dansk statsborger.
  • Du skal dokumentere dine engelskkundskaber uanset uddannelsens sprog.

Se hvordan du dokumenterer dine sprogkundskaber

Du skal søge senest 15. marts kl. 12.00

Med en udenlandsk eksamen skal du altid søge om optagelse senest 15. marts kl. 12. 00.

Det skal du vedhæfte i din ansøgning: 

  • Dit eksamensbevis
  • Bevis for evt. anden relevant uddannelse
  • Statement of Hours, hvis det kræves for din eksamen (se kravene ovenfor)
  • Separat dokumentation for sprogkundskaber

Dokumentation skal være på engelsk, tysk eller et skandinavisk sprog. Hvis dit diplom er udstedt på et andet sprog, skal du vedlægge en officiel oversættelse til et af disse sprog. 

Mulighed for forhåndsvurdering

I perioden 1. oktober - 15. november har vi mulighed for at foretage en forhåndsvurdering af din eksamen.

Læs mere om muligheden her

Har du statsborgerskab uden for EU/EØS?

Hvis du har statsborgerskab uden for EU/EØS, skal du uploade en kopi af din evt. opholdstilladelse i Danmark. 

Som statsborger uden for EU/EØS kan du også være påkrævet at betale tuition fee for at læse. Læs mere om tuition fee og undtagelser her.

Sidst opdateret: 07.02.2024