Skip to main content

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

30-08-2014

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december 2010 ”Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder”. Med disse retningslinjer fik kommunerne et fagligt grundlag og en praktisk manual til at brug i forbindelse med godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Formålet med retningslinjerne er at bidrage til det faglige fundament for kommunens godkendelse af private alkoholbehandlingsinstitutioner og til udvikling af egne kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har foretaget en evaluering af retningslinjerne, som kan læses i denne rapport. Evalueringen bestod af en survey blandt kommunerne samt en karakteristik af de godkendte alkoholbehandlingstilbud, der er opført på Tilbudsportalen.

 

Forfattere: Stine Schou Mikkelsen, Janne Tolstrup, Ulrik Becker