Skip to main content

Sundhedskonsekvensvurderinger

20-11-2005

Statens Institut for Folkesundhed har netop udgivet en rapport om begreber, erfaringer og perspektiver i brugen af sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i Danmark og internationalt. I rapporten fremgår det, at 21 kommuner og 4 amter svarede, at de har udarbejdet SKV. I rapporten er en omfattende samling af eksempler på sundhedskonsekvensvurderinger systematisk fremstillet. Syv eksempler fra amter, 14 fra kommuner, og 10 eksempler på sektorbaserede og tværsektorielle SKV'er fra såvel internationalt, centralt, regionalt og lokalt niveau.

En sundhedskonsekvensvurdering (SKV) er en vurdering af de fremtidige direkte eller indirekte sundhedsmæssige effekter på befolkningen af en strategi, et politikforslag, et program eller et projekt. Sundhedskonsekvensvurderinger skal afgrænses fra andre begreber som medicinsk teknologivurdering, risikovurdering, sundhedsøkonomiske analyser og fra evalueringsbegrebet.
Befolkningens sundhedstilstand påvirkes af mange faktorer uden for sundhedssektoren, de såkaldte sundhedsdeterminanter.

 

Forfattere: Marie Louise Bistrup, Finn Kamper-Jørgensen