Skip to main content

Anne Illemann Christensen

Forskningschef

Telefon: 6550 7773
Email: anch@sdu.dk

Seniorrådgiver og ph.d. Anne Illemann Christensen er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen. Hun har gennem mange år arbejdet med forskningsbaseret rådgivning og har i sin forskning primært haft fokus på befolkningsundersøgelser, metodeudvikling og mental sundhed. Anne har været én af hovedpersonerne i KRAM-undersøgelsen, Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne og De Nationale Sundhedsprofiler, og har skrevet videnskabelige artikler om dataindsamling, bortfald og rykkerprocedurer.

 

Inden for mental sundhed har hun beskæftiget sig med forekomst og fordeling af mental sundhed i befolkningen, betydningen af mental sundhed for helbred og socialt liv samt kortlægning og udvikling af redskaber til måling af mental sundhed i befolkningen.

 

Et gennemgående værktøj i Annes forskning har været kobling af data fra befolkningsundersøgelser med data fra nationale registre.

 

Anne er uddannet cand.scient.san.publ. Hun er medlem af Det Videnskabelige Udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed samt medlem i bestyrelsen for Dansk Selskab for Surveyforskning.

CV og publikationsliste

Klik her