Skip to main content

Forskningen på Statens Institut for Folkesundhed er organiseret i to forskningsafdelinger:

 • Forskningsafdelingen Sundhed og social kontekst
 • Forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen

 

Forskningsafdelingen Sundhed og social kontekst

Afdelingen er organiseret i fire forskningsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af sociale relationer og sociale faktorers betydning for sundhed. Hovedtemaerne i vores arbejde er:

 • Udviklingen i børns og unges sundhed og trivsel
 • Sundhedsfremmende indsatser målrettet børn, unge, ledige og patienter
 • Mental sundhedsfremme målrettet hele befolkningen samt mennesker med mentale helbredsproblemer
 • Social ulighed i sundhed med særligt fokus på marginaliserede og udsatte grupper
 • Organisatoriske, relationelle og strukturelle faktorer for sundhed

Vores forskning er anvendelsesorienteret og tværfaglig. Vi har faglig baggrund inden for folkesundhedsvidenskab, antropologi, sociologi, medicin og filosofi. Vi kombinerer teori og dataindsamling, og designer ofte vores undersøgelser, sådan at de består af kombinationer af kontekstforskning, spørgeskema- og registerforskning samt interventionsforskning.

 

Forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen

Afdelingen er organiseret i fem forskningsgrupper, der overordnet set arbejder kvantitativt og epidemiologisk. Vi laver både interventioner, registerforskning og befolkningsundersøgelser. Hovedtemaerne i afdelingen er:

 • Fordelingen af sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd blandt børn, unge og voksne
 •  Livsstilens betydning for vores sundhed (især rygning, fysisk aktivitet og alkohol)
 • Social og geografisk variation i sygdom
 • Afprøvning af sundhedsfremmende indsatser målrettet børn og voksne
 • Risikofaktorer for og konsekvenser af kronisk sygdom

Vi gennemfører omfattende befolkningsundersøgelser (såsom Befolkningsundersøgelsen i Grønland, Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), Ungdomsprofilen og KRAM) med henblik på monitorering og forskningsbrug. Vi laver nationale folkesundhedsstudier for hele befolkningen baseret på nationale registre. Vores projekter foregår både i dansk, grønlandsk og nordisk kontekst. Vores faglige baggrund inkluderer blandt andet folkesundhed, medicin, sociologi, statistik og økonomi.

Sidst opdateret: 07.07.2021