The Healthy Childhood Study

Mange danske kommuner er udfordret af en høj forekomst af overvægt blandt førskolebørn. Det er derfor vigtigt at sætte ind tidligt med en indsats, der fremmer, at børn får en sund start på livet, for på den måde at forebygge overvægt.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke konkrete vejledninger og retningslinjer for, hvorledes tidlig primær forebyggelse af overvægt gøres bedst. Der findes kun begrænset evidens for, hvorledes sådanne indsatser virker, og denne evidens er indtil videre udelukkende baseret på erfaringer fra udenlandske studier. Der er derfor brug for, at der genereres evidens i en dansk kontekst og specifikt i forhold til den unikke danske sundhedsplejerskeordning.

Projektet er på nuværende tidspunkt i udviklingsfasen.

Formål

The Healthy Childhood Study har til formål at udvikle og teste en overvægtsforebyggende indsats målrettet tidlig etablering af sunde vaner for mad, måltider og bevægelse.

Målgruppe

Projektet har fokus på familien som helhed og vil være forankret i den danske sundhedspleje og dennes arbejde i de første leveår, med særligt fokus på børn mellem 0-18 måneder. Den danske sundhedsplejes indsatsområder og opmærksomhedspunkter i forhold til barnets udvikling og familiens trivsel følger retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen. Det centrale i projektet bliver at intensivere indsatsen i sundhedsplejerskernes bestående arbejde med at guide forældre i forhold til faktorer med betydning for overvægt blandt børn, såsom amning, overgangskost, spædbørnskost, bevægelse og forældre-barn-relation.

Metode

Vi benytter Intervention Mapping til udvikling af projektet. Planen er, at den udviklede indsats testes i en pilotundersøgelse med efterfølgende evaluering i et randomiseret studiedesign. Randomiseringen bliver på kommuneniveau.

 

Projektperiode

Projektet er startet op 1. juli 2017.

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

TrygFonden har bevilliget penge til udvikling af projektet, og der søges i øjeblikket yderligere finansiering.