Skip to main content

Igangværende

Følgende forskningsprojekter er knyttet til eller anvender data fra Databasen Børns Sundhed:

"Implementering og afprøvning af PUF-programmet i den kommunale sundhedspleje – PUF 2018"

Kontaktperson: Janni Ammitzbøll, Statens Institut for Folkesundhed

"Fædre i Sundhedsplejen"

Kontaktperson: Svend Aage Madsen, Rigs Hospitalet

"Tracking of BMI and overweight from infancy to childhood - the moderating role of socioeconomic position, smoking and breastfeeding"

Kontaktperson: Camilla Morgen, Statens Institut for Folkesundhed

"Edinburgh Postnatal Depression Score og De Danske Nationale Registre"

Kontaktperson: Marie Louise Hee Rasmussen, Serum Instituttet

"Spædbørns risiko for at modtage en social foranstaltning senere i livet" 

Børne og Social Ministeriet

"The effects of IBCLC on breast feeding duration and child health"

Kontaktperson: Miriam Wüst, ViVE

"Growth and development of Children Born to women with congenital heart disease"

Kontaktperson: Stine Kloster & Janne Tolstrup, Statens Institut for Folkesundhed

"Psykosociale problemer i første leveår og sprogudvikling ved skolestart: Forstudie"

Kontaktperson: Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed

"Projekt trivsel på Trods"

Kontaktperson: Anette Andersen & Susan I. Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed

"Projekt Screening for Psykosocial Udvikling og Funktion ved barnets 9-10 måneder"

Kontaktperson: Janni Ammitzbøll, Statens Institut for Folkesundhed

"Determinants for overweight in infancy and childhood and association between infant weight status and childhood overweight".

Samarbejde mellem Københavns Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Kontaktperson Carina Brixval

"Postnatal care breastfeeding decisions and child and mother health".

Kontaktperson: Miriam Wüst, Socialforskningsinstituttet 

"Interventionsstudiet Sund Start".

Kontaktperson: Berit Heitmann, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning

Sidst opdateret: 15.01.2019