Skip to main content
DA / EN

Parkering og indgange på SDU Odense

Kommer du i bil til SDU på Campusvej, så brug parkeringspladserne ved Fioniavej (P Vest) i stedet for at parkere ved Svømmehallen/Cortex Park (P Øst). Der er nemlig langt flere p-pladser, når du kører ned ad Fioniavej. 

I tidsrummet 9-15 er der erfaringsmæssigt ingen ledige p-pladser ved P Øst. Desuden kan der  i  tidsrummene 7:30-8:30 og 15:30-16:30 være kødannelse ved krydset Campusvej/Niels Bohrs Allé (ved Bilka) på op til 15-20 minutter.

 

Klik på billedet for større kort

Det er gratis at parkere på parkeringsarealerne ved SDU på Campusvej. Vær opmærksom på, at det ikke gælder for området ved Cortex Park og Campuskollegiet, hvor der er særlige regler (se skiltning).

Det er vigtigt, at du altid orienterer dig via de opsatte skilte, uanset hvor du parkerer. Det er til enhver tid bestemmelserne på skiltene, der har forrang, og der er pladser, som er reserverede, og hvor der gælder særlige vilkår for registrering.

Generelle regler

  • Parkeringsbestemmelserne vil altid fremgå af skiltningen. Det anbefales, at man altid orienterer sig efter skiltene. Det er altid ens eget ansvar at parkere korrekt efter bestemmelserne.
  • Der skal altid parkeres i p-bås. Dette gælder også på arealer med grus, hvor markering vil være foretaget med træstolper.
  • Det er ikke tilladt at parkere på græsarealer.
  • Det er ikke tilladt at holde på brandveje.
  • Ansvar for parkeringsforholdene på SDU Odense er placeret hos Teknisk Service på SDU. 

Handicappede

Parkeringspladser forbeholdt handicappede er skiltet med ”H”. Parkering er kun tilladt med gyldigt handicapparkeringskort.

Af- og pålæsning

Af- og pålæsning accepteres, hvis havariblinket er tændt - dog maks. 30 min.

Klagebehandling

Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod en kontrolafgift, skal der rettes henvendelse til ParkZone, som administrerer universitets parkeringsområde. Indsigelser kan rettes til: sagsbehandling@parkzone.dk. Husk at oplyse løbenummer. Du kan se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ParkZones hjemmeside.

Sidst opdateret: 05.11.2023