Menu

Parkeringsregler på SDU Odense

Kommer du i bil til SDU Odense, så brug parkeringspladserne ved Fioniavej (P Vest) i stedet for at parkere ved Svømmehallen/Cortex Park (P Øst). Der er nemlig langt flere p-pladser, når du kører ned ad Fioniavej. Desuden kan der  i tidsrummet 15:30-16:30 være kødannelse ved krydset Campusvej/Niels Bohrs Allé (ved Bilka) på op til 15-20 minutter  pga. det igangværende letbanebyggeri .

Det er gratis at parkere på SDU Odense, men din bil skal registreres. Vær opmærksom på, at det ikke gælder for Cortex Park, hvor der er særskilte regler (se skiltning på området).

Klik for stort billede

Det er dit eget ansvar at registrere din bil korrekt. Registreringsnummeret på bilen indtastes uden specialtegn og uden mellemrum. Det er vigtigt, at du altid orienterer dig via de opsatte skilte. Det er til enhver tid bestemmelserne på skiltene, der har forrang. Nedenstående er udelukkende en vejledning og må ikke forveksles som de egentlige parkeringsbestemmelser.

Gæste- og håndværkerparkering på SDU Odense

Kommer du som gæst til SDU Odense, skal du registrere din bil via de selvbetjente iPads, som er placeret ved alle indgange fra parkeringspladserne. Når du har indtastet dit registreringsnummer, gælder tilladelsen til kl. 23.59 samme dag. Husk at dit registreringsnummer skal indtastes uden specialtegn og uden mellemrum.
Hvis du skal besøge SDU i en længere periode, kan du kontakte Teknisk Service via mail: 8888@sdu.dk.

For ansatte og studerende

Ansatte skal registrere deres bil via sduprofil.sdu.dk og studerende via parking.sdu.dk. Ansatte kan registrere to biler, studerende én.

Det er kun medarbejdere, der har fast arbejdssted på Campusvej, der skal registrere deres bil i systemet. Øvrige medarbejdere skal benytte de selvbetjente iPads og registrere sig som gæster. Det er ens eget ansvar, at bilen er registreret korrekt i systemet. Registreringsnummeret skal indtastes uden specialtegn og uden mellemrum.

Har man tre eller flere ugentlige arbejdsdage på Campusvej, men er tilknyttet en anden adresse, kan man kontakte Teknisk Service på 8888@sdu.dk.

OBS! Medarbejdere med en bil, der er registreret i Winsløwparken, er automatisk registreret på Campusvej.

Generelle regler

  • Parkeringsbestemmelserne vil altid fremgå at skiltningen. Det anbefales, at man altid orienterer sig efter skiltene. Det er altid ens eget ansvar at parkere korrekt efter bestemmelserne
  • Al parkering kræver gyldig P-tilladelse, dvs. gyldig registrering i ParkCare-systemet. På P1 og P2 kræves der dog kun P-tilladelse i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.30 til 15.00.
  • På områder med markerede P-båse, skal der parkeres i båsen. Dette gælder også på arealer med grus, hvor markering kan være foretaget med træstolper.
  • På brostensbelagte- og grusområder, hvor der ikke er markerede båse på området, parkeres der således, at områderne udnyttes bedst muligt.
  • Det er ikke tilladt at parkere på græsarealer.
  • Det er ikke tilladt at holde på brandveje.
  • Ansvar for parkeringsforholdene på SDU Odense er placeret hos Teknisk Service på SDU.

På en del af P-pladserne ved hovedindgangen, Indgang E og F, er der tidsbegrænset parkering.

Handicappede

Parkeringspladser forbeholdt handicappede er skiltet med ”H”. Parkering er kun tilladt med gyldigt handicapparkeringskort.

Af- og pålæsning

Af- og pålæsning accepteres, hvis havariblinket er tændt - dog maks. 30 min.

Klagebehandling

Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod en kontrolafgift, skal der rettes henvendelse til ParkZone, som administrerer universitets parkeringsområde. Indsigelser kan rettes til: sagsbehandling@parkzone.dk. Husk at oplyse løbenummer. Du kan se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ParkZones hjemmeside.

Universitetet råder over et begrænset antal mulige p-pladser. Der vil indimellem være dage, hvor det kan være vanskeligt at finde en ledig p-plads.

Du kan på kortet se de parkeringsmuligheder/-begrænsninger, der gælder på området:

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies