Skip to main content

Parkerringsregler i Kolding

Generelle regler

• Ansvar for parkeringsforholdene i Kolding er placeret i Teknisk Service
• Al parkering på grusområdet kræver P-tilladelse
• Handicapparkering findes på det asfalterede område ved indgang A. Parkering skal ske i de særligt afmærkede parkeringsbåse. Der skal være et         gyldigt  og læsbart handicapparkeringskort i bilens forrude
• På grusområder parkeres, så arealerne udnyttes bedst muligt

Procedure for tildeling af Parkeringstilladelse af varighed på over 24 timer:

En P-tilladelse gælder i den periode man har behov for at parkere i Kolding og tildeles efter behov dog maximalt for 1 år ad gangen. Hvis du ved udløb stadig er ansat eller studerende, forlænges tilladelsen automatisk.
P-tilladelsen er knyttet til din bils registreringsnummer og der uddeles ikke en synlig tilladelse. Der kan maksimalt registreres to biler for medarbejdere og én bil for studerende. Det er dit eget ansvar, at din bils registreringsnummer altid er korrekt.

OBS:

Grundet arbejdet med et nyt system for parkeringstilladelser på SDU Kolding benytter vi pt. to systemer. Ønsker du at oprette en parkeringstilladelse bedes du derfor sende en mail med dit navn, bilens registreringsnummer samt din SDU-mail til pedeller-ko@sdu.dk. Herefter skal du selv udfylde nedenstående skema for enten medarbejdere eller studerende. Teknisk Service opretter dig manuelt i den anden database, når du har sendt mailen. Dette sikrer, at din parkeringstilladelse gælder i begge systemer.

Skal du skifte bil og dermed får nyt registreringsnummer bedes du ligeledes rette henvendelse til Teknisk Service på pedeller-ko@sdu.dk.

P-tilladelser til medarbejdere: Anvend venligst dette skema til ansøgning, hvor du skal indtaste dit fulde navn, din SDU mail, dit mobilnummer og bilens registreringsnummer. Du vil efterfølgende modtage en kvittering for din P-tilladelse.

P-tilladelser til studerende: Anvend venligst dette skema til ansøgning, hvor du skal indtaste dit fulde navn, din SDU mail, dit mobilnummer og bilens registreringsnummer. Du vil efterfølgende modtage en kvittering for din P-tilladelse.

Permanent P-tilladelse for eksterne håndværkere/leverandører bestilles ved henvendelse til Teknisk Service 8888@sdu.dk.

Dagsparkering

I forbindelse med dagsparkering, hvor du ikke har en fast p-tilladelse, skal du oprette en dagstilladelse ved at indtaste din bils registreringsnummer samt dit mobilnummer på de tablets, der er placeret ved indgangene på campus. Du vil herefter modtage en sms med din p-tilladelse. Vær opmærksom på at indtaste dine oplysninger på den rigtige tablet.
Holder du på p-pladsen ved SDU Kolding finder du APCOAs tablet på væggen ved indgang C.
Holder du ved Kolding Havn, dvs. Trindholmsgade eller Nordkajen, finder du Q-parks tablets placeret på standere ved indgang A og B.
Husk i forbindelse med tildeling af dagsparkeringstilladelse, at det er dit eget ansvar, at din bils registreringsnummer er tastet rigtigt ind.

Indtast altid dit mobilnummer. Så får du en kvittering for din registrering.

Klagevejledning

Jeg har fået et kontrolgebyr - kan jeg klage?
Har du spørgsmål eller ønsker du  at henvende dig angående et kontrolgebyr, kan du besøge Apcoa Parkeringskontrols hjemmeside.
Da der er et begrænset antal P-pladser i Kolding, må du forvente, at selv om du har en P-tilladelse, er der ikke altid ledig p-plads.
Vi henstiller til, at al parkering på Syddansk Universitets parkeringspladser i Kolding foregår under hensyntagen til og respekt for det begrænsede antal parkeringspladser, der er til rådighed,

Af- og pålæsning

Af- og pålæsning accepteres i op til 20 min. Katastrofeblink skal være aktiveret.

 

På nedenstående kort kan du se, hvilke parkeringsmuligheder,  der gælder i området:

 

Hvis du parkerer ved campus Kolding, skal du have en p-tilladelse fra APCOA (parkeringsområdet 3289).

 


Hvis du parkerer nær SDU Kolding, dvs. ved Kolding Havn, Trindholmsgade eller Nordkajen, skal du have en p-tilladelse fra Q-park (parkeringsområdet 8269).

   

 

SDU Kolding

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - 6000
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 20.10.2021