Skip to main content

Parkerringsregler i Kolding

Generelle regler

  • Ansvar for parkeringsforholdene i Kolding er placeret i Teknisk Service
  • Al parkering på grus området kræver P-tilladelse
     
  • På asfalt med opmærket P-bås, 2-timers parkering, skal der parkeres i båsen - P-skive påkrævet
  • På asfalt med opmærket P-bås, handicapparkering, skal der parkeres i båsen - handicapskilt påkrævet
  • På grus områder parkeres, så arealerne udnyttes bedst muligt

Der forefindes P-pladser, hvor der kun kan parkeres efter særregler, eksempelvis 2 timers parkering og handicapparkering på asfalten. Disse pladser er markeret med påbudt p-skive/handicapskilt på kortet.
Hvis du er i tvivl - orienter dig på de opsatte skilte.

Procedure for tildeling af P-tilladelse af varighed på over 24 timer:

1. En P-tilladelse gælder i den periode man har behov for at parkere i Kolding og tildeles efter behov dog maximalt for 1 år ad gangen. (For tilladelser på den maksimale periode, er ansøgningsfristen senest den 20. august 2016. Den tildelte tilladelse er herefter gældende per 1. september 2016 og frem til 31. august det efterfølgende år).

2. P-tilladelsen er knyttet til din bils registreringsnummer og der uddeles ikke en synlig tilladelse. Skifter du bil og dermed får nyt registreringsnummer, kan du nemt få ændret dette selv via et link i den mail som du får fra Apcoa. Har du problemer med dette, kan du rette henvendelse til Teknisk Service på mail 8888@sdu.dk eller telefon 6550 8888. Der kan maksimalt registreres to biler for medarbejdere og en bil for studerende. Det er dit eget ansvar, at din bils registreringsnummer altid er korrekt.

OBS:

Grundet arbejdet med et nyt system for parkeringstilladelser  på SDU Kolding benytter vi pt.  to systemer.  Ønsker du at oprette en parkeringstilladelse eller skal du skifte bil, bedes  du derfor sende en mail med dit navn, bilens registreringsnummer samt din SDU-mail til pedeller-ko@sdu.dk. Herefter  skal du selv udfylde nedenstående skema for enten medarbejder eller studerende.  Teknisk Service opretter dig manuelt i den anden database, når du har sendt mailen. Dette sikrer, at din parkeringstilladelse gælder i begge systemer. 

3. P-tilladelser til medarbejdere: Anvend venligst dette skema til ansøgning, hvor du skal indtaste dit fulde navn, din sdumail, dit mobilnummer og bilens registreringsnummer. Du vil efterfølgende modtage en kvittering for din P-tilladelse.

4. P-tilladelser til studerende: Anvend venligst dette skema til ansøgning, hvor du skal indtaste dit fulde navn, din sdumail, dit mobilnummer og bilens registreringsnummer. Du vil efterfølgende modtage en kvittering for din P-tilladelse.

5. Permanent P-tilladelse for eksterne håndværkere/leverandører bestilles ved henvendelse til Teknisk Service 8888@sdu.dk.

6. Dagsparkering
Dagsparkering på dagen. 
Har du ikke en digital p-tilladelse, kan du indtaste dit registreringsnummer samt mobilnummer på Ipaden ved indgang C. Du får nu en sms med din p-tilladelse.

Husk i forbindelse med tildeling af dagsparkeringstilladelse, at det er dit eget ansvar at din bils registreringsnummer er tastet rigtigt ind.
 
Handicappede
Handicapparkering skal ske i de særligt afmærkede parkeringsbåse og samtidig skal der være et gyldigt handicapparkeringskort i bilens frontrude. Kortet skal placeres synligt og let læselig udefra.

BEMÆRK: Handicappede kan IKKE parkere i almindelige parkeringsbåse UDEN en digital parkeringstilladelse. Handicapparkeringskort i bilens frontrude er IKKE en gyldig parkeringstilladelse ved almindelige parkeringsbåse. Det er derfor en god ide at få en digital parkeringstilladelse.

Af- og pålæsning
Af- og pålæsning accepteres i op til 20 min. katastrofeblink skal være aktiveret.

Klagevejledning
Jeg har fået et kontrolgebyr - kan jeg klage?

Har du spørgsmål eller ønsker du, at henvende dig angående et kontrolgebyr, kan du besøge Apcoa Parkeringskontrols hjemmeside.

Da der er et begrænset antal P-pladser i Kolding, må du forvente, at selv om du har en P-tilladelse, er der ikke altid ledig p-plads.

Vi henstiller til, at al parkering på Syddansk Universitets parkeringspladser i Kolding foregår under hensynstagen til og respekt for det begrænsede antal parkeringspladser, der er til rådighed,

Parker ALTID inden for de med striber optegnede båse og IKKE hen over de optegnede striber, således at det tildelte antal parkeringspladser der er til rådighed udnyttes optimalt for husets brugere. Der udskrives kontrolgebyr, hvis disse forhold ikke følges. 

Du kan på kortet se de parkeringsmuligheder/-begrænsninger der gælder på området: