Skip to main content
Karriere

Humanister får karriere på skemaet

Studerende på Det Humanistiske Fakultet skal i højere grad overveje deres karriere, mens de studerer. Derfor bliver undervisere på en række uddannelser nu klædt på til at koble teorien fra fagbøgerne med viden om at håndtere karriere og arbejdsmarked.

Af Stine Charlotte Saltofte Hansen, , 20-11-2020

I et pilotprojekt har to undervisere arbejdet med karrierelæring som en del af deres undervisning. Nu er Det Humanistiske Fakultet klar til at rulle et nyt forløb ud.

Teach the teacher-forløbet klæder underviserne på, så de kan lære studerende at koble faglig viden med praksis på arbejdsmarkedet. 

Underviser og studieleder på filosofistudiet, Esben Nedenskov Petersen, har deltaget i pilotprojektet. Han synes, det giver stor mening at arbejde med karrierelæring i undervisningen. 

-Fokus er på, at de studerende får mulighed for at arbejde med deres fag, når de er færdige med deres uddannelse. Det handler om at få deres filosofiske kompetencer bragt i spil, og vores opgave er at hjælpe dem med det, siger Esben. 

Empati med kognitive muskler

Det er karrierekonsulenter fra SDU RIO, som står for Teach the teacher-forløbet. Her bliver underviserne præsenteret for litteratur om karrierelæring. Desuden får de viden om, hvordan arbejdspladser fungerer, og hvilke kompetencer de efterspørger hos deres medarbejdere.

Esben Nedenskov Petersen skulle vælge, hvilke kompetencer han ville styrke gennem sin undervisning, og han besluttede sig for at træne de studerendes ”empati med kognitive muskler”. 

-Empati handler om at lytte og sætte sig i folks sted. Med de kognitive muskler mener jeg, at de studerende ud fra deres faglighed skal arbejde systematisk med de perspektiver, de møder. På den måde kan de lære at få øje på de steder, hvor de selv kan hjælpe virksomheden, siger underviseren.

Vi ved, at verden har brug for filosoffer, men vi skal lige få øje på, hvor der er brug for dem.

Esben Nedenskov Petersen, underviser og studieleder på Filosofi

Det er ikke nyt, at fakultetet arbejder med studerendes karrieremindset. I flere år har alle studerende på tredje semester af deres kandidatuddannelse haft faget Career Management Skills, hvor de bliver forberedt på at søge job og trænet i at se, hvor de kan bruge deres viden. 

Det er derimod nyt, at ledelsen på Humaniora har besluttet, at karrierelæring nu skal integreres som en naturlig del af skemaet.

Studerende skal være karrierebevidste

 -Går du nogle år tilbage, var det kontroversielt blandt både undervisere og studerende på Humaniora at starte faget Career Management Skills. Det har ændret sig, og det er godt. Vi kan ikke leve med at sende nyuddannede ud, som bliver meget forsinkede i at få begyndt deres karriere, siger prodekan for uddannelse Lars Grassmé Binderup.

-Nogle af de nyuddannede får et chok, når de kommer ud. Det kan vi se i vores undersøgelser. Vi kan se, at langt de fleste over tid får gode karrierer, men vi ønsker, at overgangen fra uddannelse til job bliver hurtigere, end den er i dag. Det nye er, at vi nu i højere grad vil have karrierelæring ind, så de studerende møder det i fagene - integreret med det faglige indhold.

En helt ny dimension til studiet

SDU RIOs karrierekonsulent Kim Bæksgaard Hansen har været med til at skabe Teach the teacher-forløbet. Han mener, at det er en god ide at få karrierelæring endnu tættere på de studerendes hverdag.

- Når underviserne kobler teori med praksis, får studerende øget forståelse for teorien og fagets formål. De bliver bedre til at se, hvordan de kan bruge det, de lærer, på en arbejdsplads. Det giver en helt ny dimension til studiet, forklarer Kim Bæksgaard Hansen, som sammen med kolleger står for at efteruddanne underviserne. 

 

Karrierelæring og employabilitet

  • Karrierelæring handler om at give studerende en øget forståelse for at håndtere egen karriere og bringe egen faglighed i spil på arbejdsmarkedet. 
  • Employabilitet er evnen til at begå sig på arbejdsmarkedet og en det at have en  bevidsthed om karrieren, der betyder, at man kan sætte sig selv i spil – ikke bare til det første job, men også næste gang man skifter job.
     

Underviser Esben Nedenskov Petersen har lavet karriereøvelser med et hold filosofistuderende, som er i praktikforløb. Blandt andet skulle hver studerende tale med en fra deres praktiksted om, hvordan vedkommende ser organisationens mål og værdier. 

Karrierelæring er et supplement til fagligheden

Dermed øver de studerende sig i at lytte til forskellige stemmer i en organisation, hvor ansatte og ledelse kan tale forskelligt og have forskellige perspektiver. Underviseren ser karrierelæring som et enormt vigtigt supplement til fagligheden.  

- De studerende har allerede lært en masse om filosofi, og de er virkelig dedikerede til deres fag. Vi ved, at verden har brug for filosoffer, men vi skal få øje på, hvor der er brug for dem. Der hjælper samtalerne de studerende, for de spørger jo verden, hvad den har brug for. Så kan den fortælle, hvor den kan bruge filosoffer, forklarer han. 

Fem uddannelser skal arbejde med karriere

Esben Nedenskov Petersen kan se, at alle studerende har været mere sikre i overvejelserne omkring den filosofiske opgave, de skal aflevere i slutningen af semesteret. Altså har øvelsen ikke bare åbnet deres øjne for mulighederne i en organisation – den har gjort dem skarpere fagligt.  

Efter de første erfaringer i pilotprojektet har ledelsen på Det Humanistiske Fakultet besluttet, at ti undervisere fra fem uddannelser skal opkvalificeres i Teach the teacher-forløbet. De første undervisere begynder på et forløb i december, og ellers foregår opkvalificeringen løbende.

Det forklarer prodekan for uddannelse, Lars Grassmé Binderup, der ser forløbet som en forudsætning for, at underviserne kan komme godt i gang.

- Vores undervisere er meget dygtige på deres faglige områder, men de skal opkvalificeres, når de skal koble deres faglige viden til praktiske øvelser i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Det har de typisk ikke erfaring med, siger han.  

Karrierelæring på Humaniora

  • Det Humanistiske Fakultet har i en årrække samarbejdet med SDU RIOs karrierekonsulenter om at lave employabilitetsaktiviteter for studerende på fakultetet. 
  • Blandt andet i form af karrierearrangementer og det ECTS-baserede fag Career Management Skills, et karrierelæringsfag, som karrierekonsulenterne fra SDU RIO underviser i. 
  • Teach the teacher er et nyt forløb, som SDU RIO og Humaniora har skabt sammen. I forløbet skal underviserne klædes på til at bruge karrierelæring i fagene.
  • Formålet er todelt: De studerende lærer at koble deres fag med praksis på arbejdsmarkedet. Karrierelæringen bidrager til de studerendes forståelse af teorien.
  • I pilotprojektet har undervisere fra uddannelserne Filosofi og Designteori prøvet at integrere karrierelæring i deres fag.
Redaktionen afsluttet: 20.11.2020