Skip to main content

Organisering på SDU

Den centrale employabilitetsindsats er samlet i SDU Research & Innovation Organisation (RIO) og består af to teams, der komplementerer hinanden: 

Karrierelæring og vejledning

  • Arbejder tæt på og med studerende, så de via vejledning, undervisning og workshops tilegner sig værktøjer og læring til at skabe egen karriere.
  • Tæt kontakt med fagmiljøer med henblik på udvikling af tilbud, der understøtter de studerendes behov.

Studenteriværksætteri og virksomhedskonsulenter

  • Har tæt kontakt med studerende med henblik på at få dem til at udnytte potentialet, der ligger i at kunne kombinere faglighed med iværksætteri og entreprenørskab. Ligesom teamet også fokuserer på at etablere kontakt og samarbejdsrelationer mellem relevante virksomheder – både regionalt og nationalt – så både fagmiljøer, studerende og virksomheder oplever værdiskabende samarbejder.

Hver for sig og sammen arbejder de to teams med at uddanne attraktive studerende og dimittender, som er klædt bedst muligt på til det fremtidige arbejdsliv på tværs af alle fakulteter og campusbyer.

På grund af det tætte samarbejde er størstedelen af de employabilityaktiviteter, der i dag findes, aftalt og udviklet i samarbejde med fagmiljøerne. Mange aktiviteter er en integreret del af eller tæt koblet til undervisningen.

SDU har etableret en struktur for arbejdet med employability på organisatorisk plan, som ikke udelukkende handler om den enkelte studerendes mål, men fokuserer på at koble de studerendes karriereovervejelser med employabilitetskompetencer.

Organiseringen og indsatserne har givet afkast i markant lavere ledighed blandt dimittender. 

Ved spørgsmål kontakt venligst kontorchef Jacob Krummes eller karrierevejlederne.

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 24.05.2019