Skip to main content

Sådan arbejder SDU med karrierevejledning

Sådan arbejder vi med karrierelæring i undervisning

SDU arbejder på tværs af alle fakulteter strategisk med employabilityindsatsen og mange studier har implementeret karrierefaget Career Management Skills (CMS), som karrierevejledningen har udviklet og underviser i.

CMS er et ECTS-belagt forløb, som udbydes på tværs af SDU´s fakulteter. CMS indgår på uddannelser på alle vores fem fakulteter. CMS tilbydes både som obligatorisk fag, valgfag og indlejret i eksisterende fag.

Career Management Skills er et praksisnært fag, hvor studerende træner det at omsætte deres kernefaglighed til praktiske færdigheder og kompetencer, som de kan anvende på arbejdsmarkedet. Temaerne i undervisningen varierer, men kan bl.a. være kompetencebevidsthed, netværk, jobsøgning, work-life balance, karrierestrategi, fremtidens arbejdsmarked samt specialeskrivning med ekstern partner.

Undervisningen tager udgangspunkt i en refleksiv praksislæring baseret på Kolbs læringscyklus.

Career Management Skills som selvstændigt fag

De studerende kan møde Career Management Skills som et selvstændigt fag i forbindelse med f.eks. projektorienteret forløb eller praktik.

Gennem CMS arbejder vi med den enkelte studerendes karriereudvikling på to niveauer:

  1. Den studerende modtager karriereforberedende undervisning på SDU. Her tilegner den studerende sig en række værktøjer fra karrierevejlederen og erfaringer fra de øvrige studerende.
  2. Den studerende tester de tilegnede værktøjer i en praksissammenhæng med eksterne virksomheder og organisationer.

Undervisningen finder sted på SDU, hvor den studerende bliver præsenteret for teorier og øvelser indenfor karriereudvikling. Mellem undervisningsgangene skal den studerende afprøve disse teorier og øvelser i deres praktikvirksomhed.

Den studerende opøver kompetencer i at reflektere over, hvad de kan gøre for at finde ud af, hvordan de kan bruge deres uddannelse. Derudover trænes de i at se nye muligheder for deres uddannelse og reflektere over, hvilke initiativer de kan tage for at nå deres mål.

Vi eksaminerer på forskellige måder. Det varierer mellem aktiv deltagelse, skriftlig udprøvning og mundtlig eksamen.

Career Management Skills som en del af undervisningen

Career Management Skills som en del af et eksisterende fag tager udgangspunkt i de temaer, som faget allerede rummer. Forløbet etableres i et tæt samarbejde mellem fagets underviser, en karrierevejleder og i nogle tilfælde en repræsentant fra en virksomhed.

Gennem CMS som integreret del af undervisningen arbejder vi med karriereudvikling på to niveauer:

  1. Den studerende modtager karriereforberedende undervisning på SDU. Her tilegner den studerende sig en række værktøjer fra karrierevejlederen og erfaringer fra de øvrige studerende.
  2. Den studerende træner gennem øvelser, relevante praksisarenaer og cases, hvordan teorier fra kernefagligheden omsættes til kompetencer og færdigheder, der kan anvendes i arbejdsmarkedssammenhænge. Der tages udgangspunkt i fagligt centrale tematikker som f.eks. storytelling, branding, kommunikation og interaktion.

Denne måde at arbejde med de studerendes karriereudvikling giver et tæt samarbejde mellem fagmiljøet på de enkelte fakulteter og karrierevejledningen - til gavn for begge parter. På den måde viderebringer og implementerer underviseren metoder og pointer fra den karriereunderstøttende del af undervisningen til den øvrige undervisning.

Derudover bliver underviseren opmærksom på at sætte fokus på karriereelementer i den eksisterende kernefaglighed.
CMS som integreret del af undervisningen har ligheder med det, der kaldes Extracted Employability på bl.a. King’s College i London.

Kontakt venligst  SDU RIO, som står for den centrale employabilitetsindsats på SDU, hvis der er spørgsmål.

Læs mere om, hvordan SDU's karrierevejledning har arbejdet systematisk med at kortlægge megatrends og kompetencer, der kommer til at kendetegne fremtidens arbejdsmarked. Vi kalder det SDU's 21st century skills.

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 07.06.2019