Skip to main content

Sådan arbejder SDU mod fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked er foranderligt, og studerende skal forberede sig på et arbejdsliv fuld af skiftende arbejdsopgaver, jobs og nye opfindelser, der ændrer arbejdsgange og jobmuligheder. For at være bedst forberedt på de forandringer skal studerende have nye og vigtige kompetencer. Disse kompetencer omtales som 21st century skills. 

SDU's 21st century skills

SDU's karrierevejledning har arbejdet systematisk med at kortlægge megatrends og kompetencer, der kommer til at kendetegne fremtidens arbejdsmarked. Det er gjort på baggrund af rapporter og best practices fra hele verden. Ud fra dette arbejde har karrierevejlederne  identificeret og kortlagt de kompetencer, der bliver essentielle på fremtidens arbejdsmarked.  Herunder kan du se eksempler på kompetencer, som SDU hjælper studerende med at mestre

Kompetencerne er:

1. Modtage og give feedback
Det er vigtigt, at SDU's studerende kan modtage feedback og integrere den i deres arbejde og proces. At give feedback er dog lige så vigtigt, da man nogle gange lærer mere af at give end at modtage. At give feedback handler ikke kun om at fortælle, hvor der er forbedringsmuligheder, men at kunne levere den på en måde, så modtageren kan bruge feedbacken.

2. Identificere centrale problemer
SDU's studerende skal kunne fungere som intraprenører, være innovative og kunne identificere de udfordringer en virksomhed har, som endnu ikke er blevet taget hånd om. De skal også kunne identificere uhensigtsmæssige procedurer og arbejdsgange hos dem selv og andre, samt komme med forslag til at løse udfordringerne.

3. Kommunikere præcist, både mundtligt og skriftligt
Som fremtidens arbejdsmarked tegner sig, skal studerende forvente at skifte job flere gange i løbet af deres arbejdsliv. Her er det vigtigt, at de kan kommunikere deres kompetencer, og hvordan de kan skabe værdi for en virksomhed. For at undgå misforståelser skal de kunne forventningsafstemme. De skal også være bevidste om kontekst og kunne kommunikere i forskellige genrer og til forskellige modtagere.

4. Anerkende og forudse potentielle udfordringer
I et arbejdsliv med forandringer, processer og projekter er det vigtigt at kunne se fremad og forudsige, hvor der kan opstå potentielle udfordringer. Den kompetence er vigtig for at kunne arbejde effektivt og sørge for fremdrift.

5. Være omstillings- og tilpasningsparat
Mennesker, penge, idéer, viden og varer udvikler sig, bevæger sig hurtigere og lettere rundt i verden end nogensinde før. Studerende skal kunne omstille sig til nye arbejdsområder og måder at arbejde på. Det gør de ved at gå til udfordringer og forandringer med et fleksibelt og åbent mindset og derved se muligheder fremfor begrænsninger. Det er også vigtigt, de lærer at tage en aktiv del i udviklingsprocesser og selv bliver forandringsskabende.

6. Demonstrere selvledelse ved at tage initiativ til at prioritere og løse opgaver
Studerende skal forberede sig på et arbejdsmarked, hvor der ikke nødvendigvis er en leder, der fortæller dem, hvad de skal. Derfor er det vigtigt at have kompetencer til selv at planlægge opgaver og tage initiativ til at løse nye. De skal være proaktive i forhold til at spotte og løse nye opgaver i deres egen arbejdsgang.

7. Vurdere og integrere information produktivt i sit arbejde
Vi bliver hele tiden bombarderet med information og ny viden. Også på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at studerende lærer at kunne vurdere den information der kommer ind, sortere i det og bruge det relevante produktivt i deres arbejde.

Disse syv kompetencer er kernen i de tilbud, SDU's karrierevejledning har til de studerende, så de er klar til den fremtid, der venter.

Sådan arbejder SDU med kompetencerne i karrierelæring

SDU arbejder med at gøre studerende klar til den virkelighed, de vil møde på det arbejdsmarked, der venter dem efter universitetet. Som den første karrierevejledning i Danmark arbejder vi strategisk med at arbejde 21st century skills ind i alle karrieretilbud.

Karrierevejledningens undervisning tager udgangspunkt i Kolbs læringscyklus, hvor der arbejdes med fokuseret elementer som information, refleksion, handling og evaluering.

Vi hjælper studerende med at overføre deres viden og erfaringer fra studiet til en praksiskontekst. Det gøres  bl.a. ved at arbejde med deres oplevelser og erfaringer i CMS-undervisning, enten når de er i praktik, eller mens de er i mentorforløb. Hvis de ikke er i sådan et forløb, opfordrer vi dem altid til at gå ud og teste deres kompetencer og viden i praksis.

SDU sørger for, at karrierelæringsaktiviteter altid spiller sammen med vores andre tilbud. Derfor understøtter gruppesparringer, webinar, arrangementer og vejledning hinanden. Vi hjælper de studerende til at få et overblik og giver dem værktøjerne til at gå ud og håndtere de udfordringer, de står overfor.

Vi arbejder meget med at give studerende tro på egne evner, så de selv kan tage fat på de udfordringer, de møder nu og fremover. Det gøres ved at træne dem i undervisningen og reflektere over den læring der kommer af det, så de kan tage det med videre. 

Kontakt venligst  SDU RIO, som står for den centrale employabilitetsindsats på SDU, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om SDU's indsatser i karrierelæring og employability.

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 29.08.2021