Skip to main content

Uddannelsesråd

Medlemmer i Uddannelsesrådet:

  • Lars Grassmé Binderup, prodekan, Det Humanistiske Fakultet
  • Jan Guldager Jørgensen, prodekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Henning Andersen, uddannelsesdirektør, Det Tekniske Fakultet
  • Merete Munk, uddannelseschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Poul Nielsen, prodekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Annette Lund, studiechef, Fællesadministrationen
  • Anni Søborg, sekretariatschef, Rektorsekretariatet

Uddannelsesrådet sekretariatsbetjenes af Studieservice. 

Uddannelsesrådets organisering

Kommissorium

Forretningsorden

Dagsordner og referater fra Uddannelesrådets møder, indstillingsfrister for sager på Uddannelsesrådets dagsorden samt vejledning til sagsfremstillinger findes på den interne SharePoint side .

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Studieservice: 

Julie Nauerby Kristensen, tlf.: 6550 9481

Strategi & Kommunikation – Analyse, Kvalitet og Rekruttering

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2021