Skip to main content

Dagsorden 7. april 2014

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

Mandag den 7. april 2014 kl. 15.00

i Bestyrelseslokalet på 1. sal i

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

 

Dagsorden:

 

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Årsrapport 2013 herunder afrapportering på målopfyldelsen for Udviklingskontrakt 2013
  Indstilling Revisionsprotokollat

 3. Opfølgning på regnskab 2013 og budget 2014. Budgetproces for 2015
  Indstilling

 4. Status på arbejdet med SDU’s Strategi
  Orientering

 5. Status på ansøgningen til kvote 2 pr. 15. marts 2014
  Orientering

 6. Årshjul og mødekalender for 2014 og 2015
  Indstilling

 7. Status på byggesager
  Orientering     

          7.1 - Status på udnyttelse af undervisningslokaler
                  Orientering

    8.   Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

    9.   Meddelelser fra rektor Henrik Dam

    10. Eventuelt

 

Med venlig hilsen


Henrik Dam
Rektor 

Sidst opdateret: 03.12.2018