Skip to main content

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til ekstraordinært bestyrelsesmøde

 

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 9.00-11.00 via Microsoft Teams

 

 

med følgende dagsorden:

0. Præsentation af Cpop v/direktør Jes Søgaard

1. Status på COVID-19
Mundtlig orientering

2. Rammevilkår – fempunktsplan for indsatser i 2020-2021
Indstilling

3. Fastlæggelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni 2020
Indstilling

4. Status på byggesager

  4.1 Bæredygtighed i byggerier (DGNB-certificering)
Indstilling

  4.2 Infrastruktur for cyklister på Campusvej, Odense
Indstilling

  4.3 Status på Nyt SUND
Mundtlig orientering

5. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

6. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

7. Eventuelt