Skip to main content

Dagsorden 17. juni 2019

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

mandag den 17. juni 2019 kl. 14.00 på

Det Naturvidenskabelige Fakultet

ATLAS (Biokemi og Molekylær Biologi), BMB Seminarrum

Campusvej 55, 5230 Odense M

Benyt P6 Vest. Kør til højre og parkér til højre langs græsvolden.

Der vil være nogle til at tage imod jer og vise jer hen til lokalet

 

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

Præsentation af ATLAS 
v/ professor Susanne Mandrup

1. Bemærkninger til dagsordenen

2. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2, 2019 
Orientering
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

3. Campusstrategier 
Orientering
Campusdekanerne deltager: Henrik Bindslev (Sønderborg), Jens Ringsmose (Slagelse), Ole Skøtt (Esbjerg) og Simon Møberg Torp (Kolding)

PAUSE

4. Nye uddannelser 
Indstilling 

5. Universitetets uddannelsesberetning 2018 
Indstilling

6. APV og trivselsmåling 2018 
Orientering

7. Status vedr. nyt aftalegrundlag for REHPA 
Orientering 

8. Status på Byggesager

8.1 Nøgletal – arealer på SDU
      Orientering

9. Residential College i Sønderborg 
Indstilling

10. Ny forretningsorden for bestyrelsen 
Indstilling

11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

13. Eventuelt

Med venlig hilsen

 

Niels Thorborg

Formand for bestyrelsen

Sidst opdateret: 11.06.2019