Skip to main content

Dagsorden 1. april 2019

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

Mandag den 1. april 2019 kl. 14.00 i

Det Tekniske Fakultet (indgang T/67)

Seminarrum Ellehammer

Campusvej 55, 5230 Odense M

Benyt parkering ØST - P2

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

Præsentation af I4.0 og ny TEK-pavillon
v/dekan Henrik Bindslev og institutleder Kasper Hallenborg

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Præsentation af Det Tekniske Fakultets langsigtede lokalebehov herunder Mærsk bevilling og Robotcampus
  Indstilling

 3. Årsrapport 2018
  Indstilling / Revisionsprotokollat


 4. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 1 2019
  Orientering 
   

 5. LUKKET punkt

 6. LUKKET punkt

 7. Rigsrevisionens undersøgelse af forskningsdata
  Orientering

   

 8. Proces for SDU’s nyinstitutionsakkreditering 2020
  Orientering

 9. Nyt aftalegrundlag for REHPA

  Orientering

   

 10. Årshjul 2019 og mødekalender 2020
  Indstilling

 11. Introduktion til login på SDU’s intranet
  Orientering

 12. Status på Byggesager

  12.0   Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på
              bestyrelsesmødet

              Orientering

  12.1   Fleksibel laboratoriebygning til forskning
             Indstilling

  12.2   Budgetudvidelse til faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium
              Indstilling


 13. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

   

 14. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

   

 15. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Niels Thorborg

Formand


Sidst opdateret: 23.05.2019