Skip to main content

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

mandag den 9. oktober 2017 kl. 15.00 i

Bestyrelseslokalet på 1. sal

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 1. Bemærkninger til dagsordenen


 2. 1. udkast til indtægtsbudget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
  Indstilling


 3. Det tekniske beregningsgrundlag for det nye bevillingssystem
  Orientering 


 4. Årlig rapportering vedrørende SDU’s investeringspolitik
  Orientering


 5. Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
  Orientering


 6. Strategisk rammekontrakt 2018 – 2021
  Orientering


 7. Status på optaget 2017
  Orientering


 8. Foreløbig status vedr. overskridelse af studietiden
  Orientering


 9. Status på Byggesager

  9.0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på
                bestyrelsesmødet

                Orientering
   
  9.1      Udvidelse af budgetrammen for D-IAS
                 Indstilling

  9.2     Adgang fra Odense Letbanes stationer til Campus Odense
                Indstilling
   
  9.3    Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet
              Orientering
   
  9.4  Robotlaboratorium i kælderen under byggeafsnit 44
             Orientering
   
  9.5  Fjernlager: Lejemål på P.L. Brandts Allé 2 i Odense til lagerplads
            Orientering


 10. Ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse på universiteterne)
  Orientering


 11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen


 12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam


 13. Eventuelt


Sidst opdateret: 03.12.2018