Skip to main content

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

mandag den 19. september 2016 kl. 15.00 i

Bestyrelseslokalet på 1. sal

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Halvårsrapport 2016
  Orientering

 3. 1. udkast til budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
  Indstilling

 4. Årlig rapportering vedrørende SDU’s investeringspolitik
  Orientering

 5. Status for optagelsen 2016
  Orientering

 6. Risikoprofil 2016
  Indstilling

 7. Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
  Orientering

 8. Eftersyn af SDU’s erhvervsunderstøttende aktiviteter
  Orientering

 9. Orientering om SDU-Modellen for testbaseret optag
  Orientering

 10. Prækvalifikation: Ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi
  Indstilling

 11. Status på byggesager
  11.1 - Orientering om Nyt SUND’s økonomi samt omdannelse af det
            vestlige areal på campus Odense (parkeringspladser m.v.)

            Orientering
  11.2 -
  Præcisering af SDU’s principper for godkendelse af byggesager,  
            herunder orientering af bestyrelsen

            Indstilling
  11.3 - Drøftelse af eventuel bevilling af midler til opførelse af Aula
            Indstilling
  11.4 - Køb af hangar til brug for SDU Dronecenters aktiviteter

            Indstilling

 12. Opfølgning på strategiprocessen
  Orientering

 13. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 14. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

 15. Eventuelt