Skip to main content

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

mandag den 19. september 2016 kl. 15.00 i

Bestyrelseslokalet på 1. sal

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Halvårsrapport 2016
  Orientering

 3. 1. udkast til budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
  Indstilling

 4. Årlig rapportering vedrørende SDU’s investeringspolitik
  Orientering

 5. Status for optagelsen 2016
  Orientering

 6. Risikoprofil 2016
  Indstilling

 7. Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
  Orientering

 8. Eftersyn af SDU’s erhvervsunderstøttende aktiviteter
  Orientering

 9. Orientering om SDU-Modellen for testbaseret optag
  Orientering

 10. Prækvalifikation: Ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi
  Indstilling

 11. Status på byggesager
  11.1 - Orientering om Nyt SUND’s økonomi samt omdannelse af det
            vestlige areal på campus Odense (parkeringspladser m.v.)

            Orientering
  11.2 -
  Præcisering af SDU’s principper for godkendelse af byggesager,  
            herunder orientering af bestyrelsen

            Indstilling
  11.3 - Drøftelse af eventuel bevilling af midler til opførelse af Aula
            Indstilling
  11.4 - Køb af hangar til brug for SDU Dronecenters aktiviteter

            Indstilling

 12. Opfølgning på strategiprocessen
  Orientering

 13. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 14. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

 15. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.12.2018