Skip to main content

Dagsorden 18. december 2014

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

 

torsdag den 18. december 2014 kl. 9.00 på

Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

 

 

 

Dagsorden:

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

   

 2. Godkendelse af budget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018
  Indstilling
  Vicedirektør Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltager

   

 3. Forelæggelse af tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2014
  Indstilling
  Vicedirektør Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

   

 4. Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
  Orientering

   

 5. Institutionsakkreditering
  Orientering

   

 6. Dimensionering
  Indstilling

   

 7. Status på Byggesager

  7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger
          Orientering

   

 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

   

 9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

   

 10. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.12.2018