Skip to main content

Dagsorden 15. september 2014

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

 

mandag den 15. september 2014 kl. 15.00

i Bestyrelseslokalet på 1. sal i

Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

 

 

Dagsorden:

 

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Halvårsrapport 2014
  Orientering
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

 3. 1. udkast til budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018
  Indstilling
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltager

 4. Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik og forslag til justering af investeringspolitikken
  Indstilling
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

 5. Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17
  Indstilling
  Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltager

 6. Prækvalifikation af nye uddannelser 2014-II
  Indstilling

 7. Status på byggesager

                  7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger
                           
  Orientering

                  7.2 - Nyt lejemål til SIF i Carlsberg-byggeriet
                           Orientering

 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam
  1. Kontrolmekanismer
  2. Målbillede for økonomistyring
  3. Status på studenteroptagelsen 2014 herunder markedsandele
  4. SDU’s risikostyring på forsikringsområdet (Risk Management)
  5. Analyse af Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 (de økonomiske nøgletal)
  6. Tilsynsrapport for SDU
  7. Udviklingskontrakt 2012-2014, halvårsopfølgning

 10. Eventuelt

 

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2018