Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

Velkommen til SDU Mechanical Engineering - en sektion for uddannelse og forskning under Det Tekniske Fakultet

SDU Mechanical Engineering (ME) fokuserer på problemstillinger indenfor mekanisk design, strukturdynamik, fluid mekanik og varmetransmission samt materialeteknologi. 

Forskningen i strukturdynamik  omfatter matematisk modellering, condition monitorering,structural health monitoring og modalanalyse af bærende konstruktioner bl.a. vindmøller og offshore-konstruktioner.  

Forskningen i fluid mekanik fokuserer på eksperimentelt og numerisk fluid mekanik (CFD) indenfor miljøforbedringer bl.a. reduceret pesticidforbrug og katalysatorer til dieselmotorer. 

Indenfor materialeteknologi fokuseres på fibermaterialer, herunder anvendelse af plantefibre samt nye produktionsmetoder.  

Indenfor mekanisk design fokuseres på konstruktionsprojekter både i samarbejde med industrien og internt på TEK, primært sammen med SDU Robotics, SDU Health Informatics and Technology, SDU Energy Informatics og SDU UAS Centre. 

Der er to uddannelser knyttet til sektionen; 

Sektionen leverer undervisning til begge uddannelser samt en række andre uddannelser, hvori der indgår mekanik og materialeteknologi.