Menu

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Formålet er at udvikle robotter, der kan optimere metoder, der bruges inden for industrien, lægevidenskaben og andre fagområder.

Instituttets forskningsaktiviteter er anvendelsesorienterede og omfatter samarbejde med en lang række danske og udenlandske virksomheder. Af igangværende forsknings- og innovationsområder kan nævnes: Industriel robotteknologi; Kognitiv og anvendelsesorienteret robotteknologi; Indlejret kunstig intelligens and neurorobotteknologi; Droneteknologi; Biologisk-inspireret robotteknologi; Sundhedsteknologi; Stærkstrømselektronik; Energiinformatik; Landbrugsrobotteknologi; Informations- og videnstyring; Statistisk signalbehandling; Lærings- og oplevelsesteknologi; Akustik.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet blev etableret i 1997 som en del af Det naturvidenskabelige Fakultet under Syddansk Universitet. I 1999 rykkede Instituttet ind i egen bygning doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. I dag er en del af Instituttets aktiviteter flyttet til Det tekniske Fakultets nye bygning, der ligger i nær tilknytning til Mærsk-bygningen.

Algoritmer i samfundets tjeneste

Sådan lyder overskriften på en artikel om Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttets tilknytning til A.P. Møller Fonden, som kan læses på Fondens hjemmeside, og som giver et godt overblik over Instituttets historie og nuværende aktiviteter.

Læs mere om Instituttets oprindelse ved at klikke her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies