Skip to main content

Forskning

Den fælles forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH - 2021-2025

Attraktive karriereveje for forskere

Fælles forskningsstrategi for OUH og Klinisk Institut, SDU - 2021-2025

Relevant viden

Som ph.d.-studerende er du indskrevet ved Ph.d.- skolen på SUND SDU i hele det treårige forløb. Du er som ph.d.-studerende tilknyttet et institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttilknytningen afhænger af hovedvejlederens tilhørsforhold.

For ph.d.-studerende med et fakultetsstipendium, er ansættelsen ved KI i det år, stipendiet gælder, eller så længe den bevilling, KI administrerer, gælder. I de resterende ph.d.-år ansættes du som ph.d.-studerende typisk ved  den enhed, hvor du som studerende har din daglige gang.

For alle ph.d.-studerende ved KI, uanset ansættelsessted, gælder, at du som ph.d.-studerende betragtes på linje med andre ansatte på SDU i perioden for ph.d.-forløbet i forhold til adgang til infrastruktur og tilhørsforhold .

Øvrige forskere har typisk en hovedansættelse ved et OUH og en mindre ansættelse ved KI.

Som ansat skal spørgsmål og henvendelser ske til KI. Med ansatte forstås forskere eller undervisere ved KI (for eksempel: Professor, lektor, adjunkt, post-doc, ph.d.-studerende med fakultetsstipendium). Dette gælder også før, du er indskrevet som ph.d.-studerende.

Kontaktinformationer KI

Som ph.d.-studerende indskrevet på ph.d.-skolen skal spørgsmål og  henvendelser ske til ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen vil i nogle tilfælde sende dig videre til KI.

Kontaktinformationer ph.d.-skolen

Husk, at hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer er for eksempel: Forlængelser, orlov, op/ned i tid, deltid m.m.

 

Sidst opdateret: 26.04.2023