Skip to main content

Den fælles Forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH

Den fælles Forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH har fokus på fem indsatsområder, som skal bidrage til at indfri vores fælles vision om at skabe fremtidens patientbehandling.

 1. Forskning for og med patienter og pårørende
  Vores ambition er aktivt at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen

 2. Evidensbaseret medicin
  Vores ambition er at være blandt de bedste i verden til at skabe, indtænke og implementere evidensbaseret medicin i forskning, uddannelse og behandling.

 3. Excellent forskningssamarbejde
  Vores ambition er at samarbejde på tværs af fag, universiteter, fakulteter på SDU, sygehuse, sektorer, regioner og landegrænser for at udføre excellent forskning, som kan bidrage til højeste kvalitet og sammenhæng i vores behandling.

 4. Stærk forskningskultur
  Vores ambition er at skabe rammer, der professionaliserer og understøtter vores forskning yderligere og skærper den måde, hvorpå vi synliggør vores resultater.

 5. Attraktive karriereveje
  Vores ambition er at være en attraktiv arbejdsplads med synlige og smidige karriereveje for alle forskere.

Her finder du den fælles forskningsstrategi for Klinisk Institut og OUH

Relevant viden

Som ph.d.-studerende er du indskrevet ved Ph.d.- skolen på SUND SDU i hele det treårige forløb. Du er som ph.d.-studerende tilknyttet et institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttilknytningen afhænger af hovedvejlederens tilhørsforhold.

For ph.d.-studerende med et fakultetsstipendium, er ansættelsen ved KI i det år, stipendiet gælder, eller så længe den bevilling, KI administrerer, gælder. I de resterende ph.d.-år ansættes du som ph.d.-studerende typisk ved  den enhed, hvor du som studerende har din daglige gang.

For alle ph.d.-studerende ved KI, uanset ansættelsessted, gælder, at du som ph.d.-studerende betragtes på linje med andre ansatte på SDU i perioden for ph.d.-forløbet i forhold til adgang til infrastruktur og tilhørsforhold .

Øvrige forskere har typisk en hovedansættelse ved et OUH og en mindre ansættelse ved KI.

Som ansat skal spørgsmål og henvendelser ske til KI. Med ansatte forstås forskere eller undervisere ved KI (for eksempel: Professor, lektor, adjunkt, post-doc, ph.d.-studerende med fakultetsstipendium). Dette gælder også før, du er indskrevet som ph.d.-studerende.

Kontaktinformationer KI

Som ph.d.-studerende indskrevet på ph.d.-skolen skal spørgsmål og  henvendelser ske til ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen vil i nogle tilfælde sende dig videre til KI.

Kontaktinformationer ph.d.-skolen

Husk, at hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer er for eksempel: Forlængelser, orlov, op/ned i tid, deltid m.m.


 

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi for OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitet 2021 - 2025

Se forskningsstrategien her

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 24.03.2021