Skip to main content

Klinisk lektor

Kvalifikationskrav:

Lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse (speciallæge), samt undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer. Ph.d eller tilsvarende akademisk niveau.

Stillingsindhold:

Kvalificerede undervisningsopgaver, eksamen for studerende og studerende i klinik ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder samt vejledning ved forskeruddannelse.

Ansættelsesperiode:

Mindst tre år og højst fem år i tidsbegrænset ansættelse. Varig ansættelse mulig ved tredje forlængelse.

SharePoint for forskningsledere

Lukket site for forskningsledere. Se under mappen "Stillingsopslag"

SharePoint for forskningsledere - KI

Interne puljer til dækning af lønudgifter

Hvor kan du få hjælp samt oversigt over interne OUH- og Region Syddanmark-puljer, der kan søges til dækning af lønudgifter.

Læs mere

Sidst opdateret: 21.09.2023