Skip to main content

Juridiske eksperter

Juridisk fagområde

Forsker

Aftaleret Studielektor Lone Hansen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Ansættelsesret Lektor Christian Højer Schjøler
Arbejdsret Lektor Christian Højer Schjøler
Arveret Lektor Annette Kronborg
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Bank- og kapitalmarkedsret Professor Nina Dietz Legind
Bæredygtighedsret Professor Karin Buhmann
Børne- og ungdomsret Lektor Annette Kronborg
Børsret (dansk/international) Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Adjunkt Louise Damkjær Christensen
Civilproces Professor mso Frederik Waage
Corporate governance Institutleder Hanne Søndergaard Birkmose
Professor Troels Michael Lilja
CSR (retlige aspekter af virksomheders samfundsansvar) Professor Karin Buhmann
 Den Europæiske Unions Domstol Professor Graham Butler
Digitalisering Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Adjunkt Jøren Ullits
Diskriminationsret Lektor Christian Højer Schjøler
Adjunkt Christian Brown Prener
EFTA-domstolen Professor Graham Butler
Ekspropriationsret Professor mso Frederik Waage
Energiret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Adjunkt Lisa Hjerrild 
Erstatningsret Professor mso Kristina Siig                            
Studielektor Lone Hansen
EU-ret Lektor Peter Starup
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel
Lektor Bassah Khalaf
Ph.d.-studerende Niels Lachmann
Adjunkt Fenella Billing
Professor Graham Butler
EU-selskabsret Professor Troels Michael Lilja 
EØS-ret
(EØS = Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)
Professor Graham Butler
Familieret Lektor Annette Kronborg
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde

Familieskifteret Lektor Annette Kronborg
Finansieringsret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Adjunkt Louise Damkjær Christensen
Professor Graham Butler (EU)
Folkeret Lektor Martin Mennecke
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel           
Professor emeritus Frederik Harhoff
Adjunkt Christian Brown Prener
Ph.d.-studerende Niels Lachmann
Professor Karin Buhmann
Adjunkt Fenella Billing
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Professor Graham Butler (EU)

Folkeret (humanitær) Professor emeritus Frederik Harhoff
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Folkeret og international sikkerhed Adjunkt Fenella Billing
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Forhandling  Ph.d.-studerende Mikkel Gudsøe
Formueret Professor Troels Michael Lilja
Ph.d.-studerende Anna Holst Fyhn       
Forsyningsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Forvaltningsret Professor mso Frederik Waage
Adjunkt Jøren Ullits
Professor Graham Butler (EU)
Fængselsforhold/straffuldbyrdelse Professor mso Linda Kjær Minke
Ph.d.-studerende Mathilde Carøe Munkholm
Ghettoret Lektor Annette Kronborg
Lektor Peter Starup
Lektor Bassah Khalaf
Idrætsjura Lektor Kent Kristensen
Indre marked Professor Graham Butler
Insolvensret/konkursret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Professor Troels Michael Lilja
International investeringslovgivning Ph.d.-studerende Niels Lachmann 
Intellectual property (IP-ret) Professor mso Torsten Bjørn Larsen 
International privat- og procesret
Professor mso Frederik Waage
Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde (familieret)
International skatteret Lektor Jane Ferniss
Professor Graham Butler (EU)
Internationale organisationer (FN mfl.) Lektor Martin Mennecke
Adjunkt Fenella Billing
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Professor Graham Butler
Internetjura
Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Interprovinsiel ret (decentralised states) Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde
Iværksættervirksomheder Professor Troels Michael Lilja
Kautions- og garantiret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Klimalovgivning Professor Bent Ole Gram Mortensen
Professor Karin Buhmann
Komparativ ret Adjunkt Fenella Billing
Lektor Peter Starup (komparativ forfatningsret)
Konfliktløsning  Ph.d.-studerende Mikkel Gudsøe
Konkurrenceret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Kreditaftaleret Studielektor Lone Hansen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Kriminalret Adjunkt Lotte Helms
Kriminologi Professor mso Linda Kjær Minke
Køberet Professor mso Kristina Siig
Legal tech Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Adjunkt Jøren Ullits
Lejeret Ph.d.-studerende Daniel Skov
LGBTI-rettigheder Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde
Maritim ret Professor mso Kristina Siig
Lektor Christian Frier
Markedsføringsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Markedsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Graham Butler
Medieret Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Menneskeretsansvar for virksomheder Professor Karin Buhmann
Menneskerettigheder Lektor Ayo Næsborg-Andersen (europæisk)
Lektor Ulrike Fleth-Barten (international)
Lektor Martin Mennecke (international)
Professor Sten Schaumburg-Müller       
Lektor Bassah Khalaf
Adjunkt Christian Brown Prener (europæisk)
Professor Karin Buhmann
Adjunkt Fenella Billing
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Professor Graham Butler
Miljøret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Obligationsret Ph.d.-studerende Daniel Skov
Offentlig ret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Adjunkt Jøren Ullits
Professor Graham Butler (EU)
Ophavsret Adjunkt Jøren Ullits
Professor Sten Schaumburg-Müller
Panteret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen 
Persondataret Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Adjunkt Lisa Hjerrild
Personselskaber Professor Troels Michael Lilja
Politiret Professor mso Linda Kjær Minke
Politiske forhandlinger  Ph.d.-studerende Mikkel Gudsøe
Procesret Professor mso Frederik Waage
Rekonstruktionsret Professor Troels Michael Lilja
Retsfilosofi Professor Sten Schaumburg-Müller
Retshistorie Lektor Morten Kjær
Retshjælp Lektor Annette Kronborg
Retsinformatik Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Adjunkt Jøren Ullits
Retssociologi Professor mso Linda Kjær Minke
Postdoc Stine Pilgaard Porner
Professor Karin Buhmann
Retssystemet Professor mso Frederik Waage
Rumret  Ph.d.-studerende Danny Johansen
Selskabsret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Adjunkt Louise Damkjær Christensen
Institutleder Hanne Søndergaard Birkmose
Professor Troels Michael Lilja
Skatteforvaltningsret Lektor Jane Ferniss
Skatteret Lektor Jane Ferniss
Lektor Jette Thygesen (moms- og afgiftsret)
Skilsmisseret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Lektor Annette Kronborg
Socialret Adjunkt Jøren Ullits
Lektor Kent Kristensen
Statsborgerskab Professor Graham Butler
Adjunkt Christian Brown Prener
Statsforfatningsret/forfatningsret Professor mso Frederik Waage
Straffeproces (international/transnational) Adjunkt Fenella Billing
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Strafferet (dansk) Adjunkt Nanna Grønning-Madsen
Adjunkt Lotte Helms
Adjunkt Christian Brown Prener 
Strafferet (international) Lektor Martin Mennecke
Adjunkt Aloka Wanigasuriya (Den internationale straffedomstol/ICC)
Adjunkt Christian Brown Prener
Strafferetsfilosofi Professor mso Linda Kjær Minke
Sundhedsret Lektor Kent Kristensen
Terrorlovgivning/terrorisme Adjunkt Nanna Grønning-Madsen
Tinglysningsret Studielektor Lone Hansen
Udenrigsforhold Professor Graham Butler
Udlændingeret Lektor Peter Starup                                                 
Lektor Bassah Khalaf
WTO-ret Lektor Bugge Thorbjørn Daniel

Sidst opdateret: 11.08.2023