Skip to main content

Forskningsgruppen Privatret: Grundlæggende privatret

Forskningen inden for grundlæggende privatret dækker over:

Obligationsret, herunder aftaleret, køberet, erstatningsret

Tingsret, herunder ejendomsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

 

Primære forskere inden for disse område er:

Adjunkt Minie Andersen

Professor Hans Viggo Godsk Pedersen

Ph.d.-stipendiat Anna Holst Fyhn

Ph.d.-stipendiat Lone Hansen

Videnskabelig assistent Daniel Skov