Skip to main content

Forskningsgruppen: Grundlæggende privatret

Forskningen inden for grundlæggende privatret dækker over:

Obligationsret, herunder aftaleret, køberet, erstatningsret

Tingsret, herunder ejendomsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

 

Primære forskere inden for disse område er: 

Professor Hans Viggo Godsk Pedersen

Professor mso Kristina Siig

Adjunkt Lone Hansen

Ph.d.-stipendiat Anna Holst Fyhn 

Ph.d.-stipendiat Daniel Skov

Sidst opdateret: 07.07.2021