Skip to main content

Forskningsenheder

Offentlig ret

Forskningsenheden beskæftiger sig med forskning i offentligretlige emner og medlemmerne fordeler sig i fire undergrupper:  forfatningsret, almen forvaltningsret, den specielle forvaltningsret og skatteret. Kontakt forskningsgruppeleder Frederik Waage for nærmere oplysninger eller besøg gruppens hjemmeside.

Privatret

Privatretsgruppen består af forskere, der interesserer sig for de retlige discipliner vedrørende personers og selskabers indbyrdes forhold. Kontakt forskningsgruppeleder Kristina Maria Siig  for information om forskningen eller besøg gruppens hjemmeside.

 

Retten i samfundet

Forskningsgruppen Retten i samfundet består af forskere, der interesserer sig for rettens tværdisciplinære aspekter, herunder især retssociologi og kriminologi, men også retshistorie, retsfilosofi, retslære, retsantropologi og metodespørgsmål. Kontakt forskningsgruppeleder Linda Kjær Minke for information om forskningen eller besøg forskningsgruppens hjemmeside.

International ret

Forskningsgruppen International ret består af forskere, der interesserer sig for internationale og EU-retlige retsforhold. Kontakt forskningsgruppeleder Bugge Thorbjørn Daniel for information om forskningen eller besøg gruppens hjemmeside.

 

Juridisk Institut Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3250
  • Fax: +45 6593 0726

Sidst opdateret: 07.07.2021