Skip to main content
DA / EN

Mirjam Due Tiemensma

Mirjam Due Tiemensma (Erhvervs-ph.d.)

Demensvenligt København: Udvikling af en rummelig storby

Projektbeskrivelse: To store demografiske forandringer former nutidens samfund: urbanisering og stigende levealder. De forventede demografiske forandringer i Danmark viser, at antallet af personer med en demenssygdom vil stige. Københavns Kommune er derfor i disse år i færd med at undersøge, hvordan København kan blive en demensvenlig by. Konceptet ”Dementia-friendly community” er udviklet af WHO og Alzheimer’s International som en tilgang til at inkludere mennesker, der lever med demens, i samfundet. Men hvordan kan Københavns Kommune blive demensvenlig? Og hvad er demensvenlighed i en storby kontekst? Disse spørgsmål vil blive belyst i erhvervs-ph.d.-projektet Demensvenligt København: Samskabelsen af en inkluderende storby. Gennem et samarbejde beståede af Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltnings center for Ældreliv og innovation, og forskningsenheden for sundhedsfremme, institut for sundhedstjenesteforskning fra Syddansk Universitet vil projektet belyse, hverdagsliv med demens i København, samt hvordan demensvenlige initiativer kan blive samskabt sammen med mennesker, der lever med demens, disses pårørende samt lokale interessenter.

Formål:

Projektet vil skabe viden om hverdagsliv blandt mennesker, der lever med demens og disses pårørendes, samt viden om hvordan demensvenligheds initiativer kan tilpasses til en storby.

Problemformulering:
Hvordan kan Københavns Kommune skabe en storby, der rummer mennesker med demens?

Metode:
Projektet består af tre faser. I den første fase laves et scoping litteratur studie. I denne fase vil begrebet ”Dementia-Friendly Community” blive belyst og kortlagt. Projektets anden fase består af et etnografisk studie. I denne fase vil den Ph.d.-studerende undersøge hverdagslivet blandt hjemmeboende mennesker med demens. Livshistorieinterviews, kortlægning af sociale netværk, hjemmerundvisning og gåtursinterviews er de metodiske greb, der vil blive benyttet til at undersøge projektdeltagernes erfarede kapaciteter, muligheder og begrænsninger i deres hverdagsliv. Den tredje fase består af samskabelses workshop. Igennem den tredje fases workshops vil der blive udviklet løsninger til udvalgte muligheder og begrænsninger, der er blevet identificeret i projektets to første faser.

Resultater: Projektets resultater vil løbende blive delt med Københavns Kommune, projektets deltagere samt videnskabelige miljøer. Resultater vil herudover blive publiceret i videnskabelige journals, rapporter til Københavns Kommune, videnskabelige posters, samt præsentationer på universitet, i Københavns Kommune og til konferencer.

Tidsramme: Maj 2021 – april 2024

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for sundhedsfremme, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Virksomhedsvejleder: Berit Soon Olsen, Konstitueret afdelingsleder, Afdeling for Fællesskaber, Center for Ældreliv og Innovation, Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltning.

 

Sidst opdateret: 19.07.2022