Skip to main content
DA / EN

Line Nørgaard Remmen

Formål: Det primære formål er at beskrive, undersøge og skabe et bedre evidensgrundlag om sundhedstilstanden og behovet for sundhedsfremmende indsatser hos danske erhvervsfiskere i den udviklende og udfordrende arbejdsmiljø.

 

Baggrund: Den enorme fysiske arbejdsbyrde i erhvervsfiskeret er velkendt. Erhvervsfiskere udfører arbejde i udfordrende og belastende stillinger; deres arbejde er præget af gentagende arbejdsbevægelser og anstrengende arbejdsstillinger samt er afhængig af en masse ydre faktorer såsom vind, regn og havets bevægelser. Fiskeri er ofte blevet betragtet som et af de farligste erhverv, som en konsekvens af den højere dødelighed samt en større procentdel af forskellige sygdomsbetingede indlæggelser. Gennem de sidste 20 år er et øget antal af sikkerhedsforanstaltninger blevet udviklet samt en række strukturelle ændringer i det fysiske arbejdsmiljø i fiskerisektoren er foretaget. Alligevel ses der ingen klar tendens til forbedring i fiskernes muskuloskeletale smerter i dag i forhold til tidligere.

 

Forskningsspørgsmål:

FS1: Hvad er de vigtigste politiske, økonomiske og strukturelle ændringer i fiskeriets arbejdsmiljø gennem de sidste 30 år?

FS2: Hvilke dele af arbejdet gennem et livsforløb som erhvervsfisker hænger sammen med muskuloskeletale sygdomme? Mental sundhed, strukturelle ændringer i arbejdsmiljøet, levetid, arbejdseksponering og brug af smertestillende behandling vil undersøges i dybden.

FS3: Hvilke planer for sundhedsfremmende tiltag har tidligere haft indflydelse og hvilke kan udvikles?

 

Metoder: Projektet vil bestå af tre dele: Først en udarbejdelse af en kvalitativ undersøgelse med besvarelse af forskningsspørgsmål 1 (FS1); herefter en gennemførelse af en registerbaseret analyse for at besvare forskningsspørgsmål 2 (FS2). For at analysere de dynamiske og udfordrende arbejdsmiljø sammen med de kroniske arbejdsbelastninger der er til stede, vil teorier fra ”life-course epidemiologi” såsom ”accumulation of risk”, ”critical period og chains of risk model” blive anvendt. Ideen er at koble tidsafhængige arbejdsmiljø informationer, hospitalsindlæggelser på grund af muskelskeletlidelser indsamlet via registerdata og strukturelle samt politiske ændringer i dansk erhvervsfiskeri over de sidste 30 år. Endeligt vil denne viden danne grundlag for udvikling af sundhedsfremmende indsatser på området og evaluering af tidligere indsatser (FS3). Mulige interventioner bliver behandlet og analyseret gennem en systematisk litteraturgennemgang omkring eksisterende sundhedsfremmende interventioner målrettet bevægeapparatet i erhvervsmæssige stillinger med en høj arbejdsbelastning.

 

Supervisors:

Gabriele Berg-Beckhoff, SDU, Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) – Forskningsenheden for Sundhedsfremme (hovedvejleder)

Kimmo Herttua, SDU, (IST) – Center for Maritim Sundhed og Samfund

Keld Thorgård, UC Syddanmark

 

Tidsplan: 1. september 2017 - 30. august 2020

Sidst opdateret: 19.07.2022