Skip to main content
DA / EN

Julie Dalgaard Guldager

Formål

Formålet med studiet er, at undersøge hvilke faktorer der påvirker kvaliteten af implementeringen af sundhedsfremmende skoleinterventioner baseret på eksemplet ”Aktiv Rundt i Danmark - en tre uger lang national skolebaseret konkurrence”.

Baggrund

Ifølge WHO er utilstrækkelig fysisk aktivitet den fjerde største risikofaktor for dødelighed. Det er derfor alarmerende, at unges inaktivitet er øget siden anden halvdel af det 20. århundrede. En vigtig setting til at målrette interventioner mod børn og fysisk aktivitet er skolen. Resultaterne at skolebaserede interventioner til at øge elevernes fysiske aktivitetsniveau er dog blandede, og der findes ikke meget viden om årsagerne til hvorfor der ses så varierende resultater. En vigtig faktor er kvaliteten af implementeringen af interventionen, og der mangler studier der specifikt undersøger sammenhængen mellem implementeringen af interventioner målrettet fysisk aktivitet.

 Forskningsspørgsmål

  1. I hvilket omfang har de skoler, der deltager i programmet, implementeret programmet? Herunder, i hvilken grad opnår deltagerne implementeringsmålene angående kriterier såsom udbredelse af programmet, hvor meget af programmet der er leveret, hvor meget af programmet der er modtaget?
  2. Hvilke barrierer og facilitatorer ser lærerne i forhold til programmets implementering?
  3. Påvirker følgende kontekstuelle faktorer hvordan programmet er implementeret: Karakteristika ved den måde programmet er leveret (f.eks. motivation, evner), skolens karakteristika (f.eks. skolens politikker, organisatoriske normer, fysisk infrastruktur), karakteristika ved det omlæggende system (f.eks. uddannelse, støtte, kommunens politikker og fysiske infrastruktur) og målgruppens karakteristika?

Metoder

Studiet fokuserer primært på procesevaluering af kampagnen Aktiv Rundt i Danmark. Metoden er kvantitative aktivitet logs for lærere og elever samt kvantitative spørgeskemaer til lærere. Dette kombineres med den kvalitative tilgang via interviews med lærere og forældre til deltagende elever, samt observationer af aktiviteterne i klasserne.

Studiet påbegyndes med et pilotstudie i projektet 2015 hvor 3-4 skoleklasser bliver fulgt via fieldwork. Dette har formålet, at identificere relevante kontekstuelle faktorer der skal undersøges som facilitatorer eller barrierer i implementeringsprocessen.

Vejledere

Hovedvejleder: Anja Leppin, SDU, IST, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Bi-vejledere: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Jesper Von Seelen, UC Syddanmark, Videncenter for Sundhedsfremme

Tidsramme

1. august 2015 - 1. august 2019

Sidst opdateret: 19.07.2022